Predmet: Osnove prenosa toplote (17 - M33I21)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijom
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje sa klasičnim razmatranjima osnovnih fenomena toplotne razmene, i uvođenje u metode rešavanja problema toplotne razmene energije u tehničkoj praksi.
Sticanje osnovnih znanja za razumevanje procesa razmene toplotne. Student je osposobljen da aktivnog prati nastavu na stručno-aplikativnim predmetima na studijskom programu Energetika i procesna tehnika.
Uvod u prenos toplote. Provođenja toplote. Koeficijent provođenja toplote. Stacionarno provođenje toplote kroz jednostruki i višestruki ravan, cilindričan i sferičan zid. Konvektivno prostiranje toplote, prirodna i prinudna konvekcija. Metode za određivanje koeficijenta prelaza toplote. Teorija sličnosti. Prolaženje toplote kroz jednostruki i višestruki ravan, cilindrični i sferičan zid. Koeficijent prolaza toplote. Orebrenja. Razmenjivači toplote. Istosmerno, suprotnosmerno i unakrsno strujanje fluida. Logaritamska i aritmetička razlika temperatura fluida. Prelaženje toplote pri isparavanju i kondenzaciji. Razmena toplote kod isparivača i kondenzatora. Dimenzionisanje razmenjivača toplote. NTU metoda. Prostiranje toplote zračenjem. Osnovni zakoni zračenja toplote. Razmena toplote zračenjem u ložištima. Mešovita razmena toplote zračenjem i konvekcijom.
Predavanja, i auditorne vežbe. Auditorne vežbe prate predavanja i podrazumevaju visok stepen samostalnosti studenta kod režavanja zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Milinčić, D.Prostiranje toplote1989Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Marić, M.Nauka o toploti : termodinamika, prenos toplote, sagorevanje2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kozić, Đ., Vasiljević, B., Bekavac, V.Priručnik za termodinamiku i prostiranje toplote1983Građevinska knjiga, BeogradEngleski
Incropera, F.O., DeWitt, D.P.Fundamentals of Heat and Mass Transfer1985John Wiley & Sons, Inc.Engleski
Pitts, D., Sissom, L.Theory and Problems of Heat Transfer1977McGraw-Hill Book Company, New YorkEngleski
J. Lienhardd IV, J. Lienhardd VA Heat Transfer Textbook2002Engleski
Milinčić, D., Vasiljević, B., Đorđević, R.Problemi iz prostiranja toplote1984Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Tomić dr Mladen
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vlaović Željko
Asistent

Auditorne vežbe