Predmet: Matematička statistika (06 - S0213)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 1dane
Matematika 2dane
Osposobljavanje studenata za apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz više matematike i matematičke statistike.
Stečena znanja se koriste za rešavanje matematičkih modela u stručnim predmatima.
Osnovni pojmovi iz Teorije redova (brojni i stepeni redovi). Osnovni pojmovi iz višestrukih integrala (dvostruki, trostruki, krivolinijski i površinski integrali). Osnovni pojmovi iz Teorije verovatnoće (klasična verovatnoća i slučajne promenljive). Statistička istraživanja. Numerička obrada statističkih podataka. Intervali poverenja. Testiranje statističkih hipoteza. Linearna regresija.
Na predavanjima studentima se prezentuje teorija i ilustruje na relevantnim primerima. Kroz auditorne i laboratorijske vežbe studenti rešavaju konkretne zadatke koji prate izloženo teorijsko gradivo. Predmetni nastavnik i asistenti pomažu studentima u savladavanju gradiva putem konsultacija. Predispitne obaveze se sastoje iz 4 testa, a završni ispit iz 4 dela koji se polažu u pisanoj formi. Ocena se formira na osnovu pohađanja predavanja i bodova sa testova i delova završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nevenka Adžić i Aleksandar NikolićTeorija redova sa primerima2011CMS, Novi SadSrpski jezik
Nevenka Adžić i Joviša ŽunićVišestruki integrali i teorija polja2011CMS Novi SadSrpski jezik
Nevenka AdžićStatistika2012CMS Novi SadSrpski jezik
Tatjana Grbić, Ljubo NedovićZbirka rešenih zadataka sa pismenih ispita iz verovatnoće i statistike2002FTN, Novi SadSrpski jezik
Nevenka AdžićZbirka zadataka iz Teorije polja2011Srpski jezik
Nevenka AdžićZbirka zadataka iz Višestrukih integrali i teorije polja2011Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivetić dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čomić dr Lidija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić Vladimir
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Savić Nenad

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Arsić Dunja

Auditorne vežbe