O studijskom programu


29.05.2014. - 11:38 

Studijski program Animacija u inženjerstvu, je interdisciplinaran između elektrotehnike i računarstva i matematike.

Studije se organizuju kao:

Osnovne akademske studije traju četiri godine, vrede 240 bodova i stiče se zvanje: diplomirani inženjer računarske grafike.
Studijski program: ANIMACIJA U INŽENjERSTVU

Master akademske studije traju jednu godinu, vrede 60 bodova i stiče se zvanje: master inženjer računarske grafike.

Doktorske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master akademskih studija (vrede 180 ESPB).

Studijski program: ANIMACIJA U INŽENjERSTVU

Animacija je danas sastavni deo svakog proizvoda ili proizvodnog procesa i podrazumeva se gotovo u svim oblastima života.

Računarska grafika se koristi u svim tehničkim disciplinama, svoje sigurno mesto ova disciplina ima u umetnosti, a takođe u medicini i farmaciji, kao i u fundamentalnim disciplinama. Značajno mesto zauzima u obrazovanju, a svima je poznat uticaj na filmsku industriju, specijalno od kada su kreirani 3D filmovi. Koristi se i za izradu kompjuterskih igara, kao i kod WEB dizajna.

Vizuelizacija je potrebna svima jer je ona najprirodnija za ljudski način viđenja sveta i predstavlja odličan izbor za prezentaciju kod učenja, podučavanja i prenošenja informacija. Dobro je poznato da slika govori više od 1000 reči.