Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор уметности - Сценски дизајн (Др. ум.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Сценски дизајн: Архитектура (Уметност); Примењене уметности и дизајн)


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
183


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Дадић-Динуловић др Татјана
Редовни професор из поља уметностиТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборна позиција 13210
Изборна позиција 23110
Изборна позиција 3315

Година: 1, Семестар: Летњи

Позоришне праксе сценског дизајна316
Технологије у сценском дизајну316
Уметничке праксе сценског дизајна316
Изборна позиција 4225
Сценски дизајн у контексту савремене уметности227

Година: 2, Семестар: Зимски

Теорија и критика сценског дизајна214
Изборна позиција 5419
Изборна позиција 6419
Теоријско истраживање у сценском дизајну078

Година: 2, Семестар: Летњи

Критичка анализа референтних уметничких дела - докторски уметнички пројекат01518
Теоријске и поетичке основе уметничког дела сценског дизајна - докторски уметнички пројекат0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Уметничко истраживање у сценском дизајну - докторски уметнички пројекат01515
Докторски уметнички пројекат - израда уметничког пројекта01515

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторски уметнички пројекат - реализација и јавно приказивање уметничког пројекта02020
Докторски уметнички пројекат - одбрана0010
 Документа