prof. dr Livija Cvetićanin


Nedostaje slika

dr Livija Cvetićanin

Redovni profesor


Telefon021/485-2237
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 206

1958-1966 Osnovna škola u Senti

1966-1970 Gimnazija u Senti

1970-1975 Osnovne studije Mašinski fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu. Diplomirala na Odseku za mehanizaciju i vozila kao prva u generaciji (6 meseci pre roka). Prosečna ocena u toku studija 9.50 - Dipl. ing. mašinstva

1975-1977 Poslediplomske studije Prirodno-matematički fakultet u Beogradu Univerzitet u Beobradu. Magistrirala na Odseku za mehaniku -Magistar mehaniku 1981.

Odbranila doktorsku disertaciju na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu - Doktor tehničkih nauka 1975 izabrana za asistenta na predmetu Mehanika mašina na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

1983. izabrana za docenta za predmet Mehanika mašina na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1987. izabrana za vanrednog profesora na predmetu Mehanika mašina na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1990. izabrana za vanrednog profesora na predmetu Mehanika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1991. izabrana za redovnog profesora na predmetu Mehanika mašina a 1995. za redovnog profesora I na predmetu Mehanika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. 2003. godine položila stručni ispit iz oblasti projektovanja. 2004. stekla Licencu projektanta.

Pored svega navedenog u ovom kartonu kao koautor objavila je i 5 udžbenika. 1987. je bila na studijskom boravku na Technische Hochschule u Darmštatu (Nemačka) 1989. boravila tri meseca na Waseda University u Tokiju (Japan) i u istraživačkoj laboratoriji MERL - Hitachi Tsuchiura (Japan). 1988 -1993 Šef Katedre za Mehaniku na FTN 1990-1995 Direktor Instituta za Mehaniku i Teoriju mašina 1997-2000 Prodekan za nastavu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 1999- Osnivač i Rukovodilac Grafičkog inženjerstva na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2003.

Predsednik Jugoslovenskog društva za mehaniku 1975. „Plaketa narodnih heroja“ za izuzetan uspeh postignut u toku studija Univerzitet u Novom Sadu 1986. Nagrada "Rastko Stojanović", koju dodeljuje Jugoslovensko društvo za mehaniku za najbolji rad naučnika mlađih od 35. godina. 1998 “Oktobarska nagrada grada Novog Sada” za izuzetan doprinos na polju naučnog i nastavničkog rada.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.10.2020.30.09.2022.Katedra za tehničku mehaniku
Redovni profesor01.10.1994.Katedra za tehničku mehaniku
NazivU Ustanovi
Dinamicko modeliranje rotacionog rovokopaca

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1975

Uravnoteženje krutih rotora sa promenljivom masom

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Matematički fakultet

1977

Slobodne nelinearne oscilacije rotora na koji se namotava traka

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1981

Kriterijum produkcijeOpis
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaCvetićanin L.: Dynamics of Bodies with Time-Variable Mass, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-22055-0
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaCvetićanin L.: Strongly Nonlinear Oscillators – Analytical Solutions, Springer, 2014, ISBN 978-3-319-05272-4
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaCvetićanin L.: Strong Nonlinear Oscillator - Analytical Solutions, Berlin, Springer, 2018
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaCvetićanin L.: Dynamics of Mechanical Systems with Non-Ideal Excitation, Berlin, Springer, 2018
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaCvetićanin L.: Dynamics of bodies with time-variable mass, Heidelberg, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-22055-0
(M12) Monografija međunarodnog značajaCvetićanin L.: L. Cveticanin, Dj. Djukic, Advances in dynamics, Heidelberg, LAP Lambert, 2015, ISBN 978-3-659-62114-7
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Acoustic Metamaterials: Theory and Application, Berlin, Springer, 2018
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Introduction, in Strong Nonlinear Oscillators, Berlin, Springer, 2018, str. 1-3
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Nonlinear oscillators, in Strong Nonlinear Oscillators, Berlin, Springer, 2018, str. 5-15
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Pure nonlinear oscillator, in Strong Nonlinear Oscillators, Berlin, Springer, 2018, str. 17-49
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Free vibrations, in Strong Nonlinear Oscillators, Berlin, Springer, 2018, str. 51-117
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Oscillators with the time variable parameters, Berlin, Springer, 2018, str. 119-158
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Forced vibrations, in Strong Nonlinear Oscillators, Berlin, Springer, 2018, str. 159-196
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Two-degree-of-freedom oscillator, in Strong Nonlinear Oscillators, Berlin, Springer, 2018, str. 197-245
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Chaos in oscillators, in Strong Nonlinear Oscillators, Berlin, Springer, 2018, str. 247-277
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Vibration of the axially purely nonlinear rod, in Strong Nonlinear Oscillators, Berlin, Springer, 2018, str. 279-296
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Introduction, in Dynamics of Mechanical Systems with Non-Ideal Excitation, Berlin, Springer, 2018, str. 1-8
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Linear oscillator and a non-ideal energy source, Berlin, Springer, 2018, str. 9-47
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Nonlinear oscillator and a non-ideal energy source, Berlin, Springer, 2018, str. 49-120
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Two degree-of-freedom oscillator coupled to a non-ideal source, Berlin, Springer, 2018, str. 121-140
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Dynamics of polymer sheets cutting mechanism, Berlin, Springer, 2018, str. 141-172
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Non-ideal energy harvester with piezoelectric coupling, in Dynamics of Mechanical Systems with Non-Ideal Excitation, Berlin, Springer, 2018, str. 173-219
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Dynamics of the Mass Variable Body in Dynamics of Mechanical Systems with Variable Mass, Springer - Series CISM International Centre for Mechanical Sciences, 2014
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: An analytical method for truly nonlinear oscillators in Mathematics of Continuous and Discrete Dynamical Systems, Applied Mathematical Sciences - Ser. Contemporary Mathematics, 2014
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Nonlinear vibrations of a symmetrically supported two-degree-of-freedom system, in Monography: World Congress 2014: AIP Conf. Proc. 1637, http://dx.doi.org/10.1063/1.4904586, 15.-18. 06. 2014. Narvik, Norveška., ICNPAA, 2014
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaCvetićanin L.: Analysis Technique for the Various Forms of the Duffing Equation. Sec.4, in the Duffing Equation: Nonlinear Oscillators and their Behaviour, Ed. I. Kovacic & M.J. Brennan, Wiley, 2011., 2011
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Coupled Van der Pol oscillator with non-integer order connection, Communications in Non-linear Science and Numerical Simulation, 2014, Vol. 19, pp. 3362-3372, ISSN 1007-5704
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Forced pure nonlinear symmetrical oscillators, Mathematical and Computer Modelling, 2012, Vol. 55, No 3-4, pp. 1580-1593, ISSN 0895-7177
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Oscillator with nonlinear elastic and damping force, Computers & Mathematics with Applications, 2011, Vol. 62, No 4, pp. 1745-1757, ISSN 0898-1221
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L., Kovačić I., Rakarić Z.: Asymptotic methods for vibrations of the pure fractional-order non-linear oscillators, Computers & Mathematics with Applications, 2010, Vol. 60, pp. 2616-2628, ISSN 0898-1221
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: The approximate solving methods for the cubic Duffing equation based on the Jacobi elliptic functions , International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation, 2010, Vol. 10, No 11-12, pp. 1491-1516, ISSN 1565-1339
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Application of homotopy-perturbation to non-linear partial differential equations , Chaos Solitons & Fractals, 2009, Vol. 40, pp. 221-228, ISSN 0960-0779
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Homotopy-perturbation method for pure non-linear differential , Chaos Solitons & Fractals, 2006, Vol. 30, pp. 1221-1230, ISSN 0960-0779
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Vibrations of a coupled two-degree-of-freedom system , Journal of Sound and Vibration, 2001, No 2, pp. 279-292, ISSN 0022-460X
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Analytical solutions of the system of two coupled pure cubic non-linear oscillators equations , Journal of Sound and Vibration, 2001, No 3, pp. 571-580, ISSN 0022-460X
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Vibrations in a paramerically excited system , Journal of Sound and Vibration, 2000, No 2, pp. 245-271, ISSN 0022-460X
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Influence of nonlinear subunits on the resonance frequency band gaps of acoustic metamaterial, Nonlinear Dynamics, 2018, Vol. 93, No 3, pp. 1341-1354, ISSN 0924-090X
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Oscillator with variable mass excited with non-ideal source, Nonlinear Dynamics, 2018, Vol. 92, No 2, pp. 673-682, ISSN 0924-090X
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Period of vibration of axially vibrating truly nonlineear rod, Journal of Sound and Vibration, 2017, Vol. 374, pp. 199-210, ISSN 0022-460X
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetićanin L.: Negative effective mass in acoustic metamaterial with nonlinear mass-in-mass subsystems, Communications in Non-linear Science and Numerical Simulation, 2017, Vol. 51, pp. 89-104, ISSN 1007-5704
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Non-ideal source and energy harvesting, Acta Mechanica, 2017, Vol. 228, No 10, pp. 3369-3379, ISSN 0001-5970
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Mathematical investigation of the stability condition and steady state position of a pneumatic artificial muscle-mass system, Mechanism and Machine Theory, 2018, Vol. 125, pp. 196-206, ISSN 0094-114X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Nonlinear Vibration of Unsymmetrical Laminated Composite Beam on Elastic Foundation, Steel and Composite Structures, 2018, Vol. 26, No 4, pp. 453-461, ISSN 1229-9367
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuL. Cveticanin, Particle separation from a four-particle-system, European Journal of Mechanics - A/Solids, Volume 26, Issue 2, March-April 2007, Pages 270-285.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuL. Cveticanin, Homotopy-perturbation method for pure non-linear differential equation, Chaos, Solitons and Fractals, Vol.30, 2006, 1221-1230
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuL. Cveticanin, Free vibration of a Jeffcott rotor with pure cubic non-linear elastic property of the shaft, Mechanism and Machine Theory, Vol.40, 2005, 1330-1344.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuL. Cveticanin, Approximate solution of a strongly non-linear complex differential equation, Journal of Sound and Vibration, Vol.284, No.1-2, 2005, pp.503-512.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuL. Cveticanin, Vibrations of the non-linear oscillator with quadratic non-linearity, Physica A, Vol.341, 2004, pp.123-135.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuM. Zukovic, L. Cveticanin, R. Maretic, Dynamics of the cutting mechanism with flexible support and non-ideal forcing, Mechanism and Machine Theory, Vol.58, 2012, 1-12.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuL. Cveticanin, M. KalamiYazdi, H. Askari, Z. Saadatnia, Vibration of a two-mass system with non-integer order nonlinear connection, Mechanics Research Communications 43 (2012) 22-28.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuL.Cveticanin, Oscillator with fraction order restoring force, Journal of Sound and Vibration, Vol.320, 2009, 1064-1077.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuL. Cveticanin, Pure odd-order oscillators with constant excitation, Journal of Sound and Vibration, Vol.330, 2011, 976-986.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Reduced-Order modeling, testing, and control of nonlinear mechanical and structural systems, Shock and Vibration, 2017, Vol. 2017, pp. 1-2, ISSN 1070-9622
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Jacobi elliptic functions: A review of nonlinear oscillatory application problems, Journal of Sound and Vibration, 2016, Vol. 380, pp. 1-36, ISSN 0022-460X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovačić I., Cvetićanin L., Zuković M., Rakarić Z.: Jacobi elliptic functions: a review of nonlinear oscillatory application problems, Journal of Sound and Vibration, 2016, Vol. 380, pp. 1-36, ISSN 0022-460X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKrčmar D., Varga N., Prica M., Cvetićanin L., Zuković M., Dalmacija B., Čorba Z.: Application of hexagonal two dimensional electrokinetic system on the nickel contaminated sediment and modelling the transport behavior of nickel during electrokinetic treatment, Separation and Purification Technology, 2018, Vol. 192, pp. 253-261, ISSN 1383-5866
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Amplitude-frequency relationship obtained using Hamiltonian approach for oscillators with sum of non-integer order nonlinearities, Applied Mathematics and Computation, 2016, Vol. 291, pp. 162-171, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Dynamic characterization and simulation of two-link soft robot arm with pneumatic muscles, Mechanism and Machine Theory, 2016, Vol. 103, pp. 98-116, ISSN 0094-114X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŠaroši J., Biro I., Nemet J., Cvetićanin L.: Dynamic modeling of a pneumatic muscle actuator with two-direction motion, Mechanism and Machine Theory, 2015, Vol. 85, pp. 25-34, ISSN 0094-114X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: J. Sarosi, I. Biro, J. Nemeth, L. Cveticanin, Dynamic modeling of a pneumatic muscle actuator with two-direction motion, Mechanism and Machine Theory, 2015, Vol. 85, pp. 25-34, ISSN 0094-114X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: L. Cveticanin, M. Zukovic, Motion of a motor-structure non-ideal system, European Journal of Mechanics - A: Solids, 2015, Vol. 53, pp. 229-240, ISSN 0997-7538
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Principle of generalized velocities in dynamics of planar separation of a rigid body, Acta Mechanica, 2015, Vol. 226, pp. 2511-2525, ISSN 0001-5970
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: L. Cveticanin, M. Zukovic, Non-ideal mechanical system with an oscillator with rational nonlinearity, Journal of Vibration and Control, 2015, Vol. 21, No 11, pp. 2149-2164
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: A solution procedure based on the Ateb function for a two-degree-of-freedom oscillator, Journal of Sound and Vibration, 2015, Vol. 346, No 1, pp. 298-313, ISSN 0022-460X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: On the truly nonlinear oscillator with positive and negative damping, Applied Mathematics and Computation, 2014, Vol. 243, pp. 433-445, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBajat M., Pakar I., Cvetićanin L.: Nonlinear free vibration of systems with inertia and static type cubic nonlinearities: An analytical approach, Mechanism and Machine Theory, 2014, Vol. 77, pp. 50-58, ISSN 0094-114X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuZuković M., Cvetićanin L., Maretić R.: Dynamics of the cutting mechanism with flexible support and non-ideal forcing, Mechanism and Machine Theory, 2012, Vol. 58, pp. 1-12, ISSN 0094-114X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSrđević Z., Cvetićanin L.: Identifying non-linear biomechanical models by multicriteria analysis, Journal of Sound and Vibration, 2012, Vol. 331, pp. 1207-1216, ISSN 0022-460X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Pure odd-order oscillators with constant excitation, Journal of Sound and Vibration, 2011, Vol. 330, pp. 976-986, ISSN 0022-460X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRadomirović D., Đukić Đ., Cvetićanin L.: The minimum plane path for movable end-points and the nonsimultaneous variations , Meccanica, 2011, Vol. 46, No 4, pp. 711-721, ISSN 0025-6455
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: This international journal provides a medium of communication between engineers and scientists engaged in research and development within the fields of knowledge embraced by IFToMM, the International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science., Mechanism and Machine Theory, 2011, ISSN 0094-114X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovačić I., Rakarić Z., Cvetićanin L.: A non-simultaneous variational approach for a certain class of non-linear oscillators , Applied Mathematics and Computation, 2010, Vol. 217, pp. 3944-3954, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Dynamics of body separation - Analytical procedure , Nonlinear Dynamics, 2009, Vol. 55, No 3, pp. 269-278, ISSN 0924-090X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Dynamics, control, and modeling of fractional-order systems, Shock and Vibration, 2018, Vol. 2018, No 6971490, pp. 1-2, ISSN 1070-9622
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Application of hexagonal two dimensional electrokinetic system on the nickel contaminated sediment and modelling the transport behavior of nickel during electrokinetic treatment, Separation and Purification Technology, 2018, Vol. 192, pp. 253-261, ISSN 1383-5866
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Extension of the Hamiltonian approach with general initial conditions, Journal of Theoretical And Applied Mechanics, 2018, Vol. 56, No 1, pp. 255-267, ISSN 1429-2955
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L., Kozmidis-Luburić U., Mester G.: Periodic Motion in an Excited and Damped Cubic Nonlinear Oscillator, Mathematical Problems in Engineering, 2018, Vol. 2018, ISSN 1024-123X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Procedures for determination of elastic curve of simply and multiple support beams, Structural Engineering and Mechanics, 2017, Vol. 60, pp. 21-30, ISSN 1225-4568
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Oscillators with symmetric and asymmetric quadratic nonlinearity, Acta Mechanica, 2016, Vol. 227, pp. 1727-1742, ISSN 0001-5970
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Van der Pol oscillator with time-variable parameters, Acta Mechanica, 2013, Vol. 224, No 5, pp. 945-955, ISSN 0001-5970
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L., KalamiYazdi, M., Askari H., Saadatnia Z.: Vibration of a two-mass system with non-integer order nonlinear connection, Mechanics Research Communications, 2012, Vol. 43, pp. 22-28, ISSN 0093-6413
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L., Maretić R., Zuković M.: Dynamics of Polymer Sheets Cutting Mechanism, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 5, pp. 354-361, ISSN 0039-2480
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLomen I., Mihailović A., Cvetićanin L.: Sound Maps and Noise Calculation in Work-Space with Specification to a Printing Office , Fluctuation and Noise Letters, 2012, Vol. 11, No 4, ISSN 0219-4775
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L., Kalami-Yazdi M., Askari H.: Analytical solutions for a generalized oscillator with strong nonlinear terms, Journal of Engineering Mathematics, 2012, No 77, pp. 211-223, ISSN 0022-0833
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Oscillator with non-integer order nonlinearity and time variable parameters, Acta Mechanica, 2012, Vol. 223, No 7, pp. 1417-1429, ISSN 0001-5970
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRadomirović D., Đukić Đ., Cvetićanin L.: The Brachistochrone With a Movable End-Point and the Nonsimultaneous Variations, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. Transactions of the ASME / American Society of Mechanical Engineers, 2010, Vol. 5, No 1, pp. 11007-11007, ISSN 1555-1415
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovačić I., Cvetićanin L.: The effects of the strong non-linearity on the existence of periodic solutions of the Mathieu-Duffing equation , Journal of Applied Mechanics (transactions of ASME), 2009, Vol. 76, pp. 1-3, ISSN 0021-8936
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuZuković M., Cvetićanin L.: Chaos in Non-ideal Mechanical System with Clearance, Journal of Vibration and Control, 2009, Vol. 15, No 8, pp. 1229-1246
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCvetićanin L., Kovačić I.: On the dynamics of bodies with continual mass variation , Journal of Applied Mechanics (transactions of ASME), 2007, Vol. 74, pp. 810-815, ISSN 0021-8936
(M23) Rad u međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Periodic motion in an excited and damped cubic nonlinear oscillator, Mathematical Problems in Engineering, 2018, Vol. 2018, No 3841926, pp. 1-6, ISSN 1024-123X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuCvetićanin L.: Theory of acoustic metamaterials and metamaterial beams: An overview, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2016, Vol. 13, pp. 43-62, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBayat M., Pakar I., Cvetićanin L.: Nonlinear vibration of stringer shell by means of extended Hamiltonian approach, Archive of Applied Mechanics, 2014, ISSN 0939-1533, UDK: DOI 10.1007/s00419-013-0781-2
(M23) Rad u međunarodnom časopisuCvetićanin L., Mešter Đ., Biro I.: Parameter influence on the harmonically excited Duffing oscillator, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2014, Vol. 11, pp. 145-160, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuCvetićanin L., Oyedeji K., Marinca V., Herisanu N.: Advances in nonlinear vibration, Journal of Applied Mathematics, 2013, Vol. 641, ISSN 1337-6365, UDK: http://dx.doi.org/10.1155/2013/506419
(M23) Rad u međunarodnom časopisuCvetićanin L.: On the torque, as a measure of mechanical interaction, in the principles of dynamics, Journal of Theoretical And Applied Mechanics, 2013, Vol. 51, No 1, pp. 171-181, ISSN 1429-2955
(M23) Rad u međunarodnom časopisuCvetićanin L., Pogany T.: Oscillator with a sum of non-integer order non-linearities, Journal of Applied Mathematics, art. no. 649050, 20 pages, doi:10.1155/2012/649050., Journal of Applied Mathematics, 2012, ISSN 1337-6365
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomCvetićanin L.: Self excited vibration of a line element of building line structure, Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection, 2015, Vol. 12, pp. 39-47, ISSN 0354–804X
(M27) Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa na godišnjem nivou(gost urednik)Cvetićanin L.: Dynamics, control, and modeling of fractional-order systems, Shock and Vibration, 2018, Vol. 2018, ISSN 1070-9622
(M27) Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa na godišnjem nivou(gost urednik)Cvetićanin L.: Mechanism and Machine Theory, Mechanism and Machine Theory, 2018, ISSN 0094-114X
(M27) Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa na godišnjem nivou(gost urednik)Cvetićanin L.: Reduced-Order modeling, testing, and control of nonlinear mechanical and structural systems, Shock and Vibration, Shock and Vibration, 2017, Vol. 2017, ISSN 1070-9622
(M28) Uređivanje međunarodnog naučnog časopisaCvetićanin L.: Mechanism and Machine Theory, Mechanism and Machine Theory, 2015, ISSN 0094-114X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniCvetićanin L., Prica M.: Dynamics of Mass-in-Mass Units in Elastic Metamaterial, 9. International Congress of the Croatian Society of Mechanics, Split, 18-22 Septembar, 2018
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadomirović D., Đukić Đ., Cvetićanin L. : The minimum plane path for movable end-points and the nonsimultaneous variations, DOI: 10.1007/s11012-010-9332-x, Meccanica, 2011, No in press, available online, pp. 1-11, ISSN 0025-6455
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L. : The approximate solving methods for the cubic Duffing equation based on the Jacobi elliptic functions , INT J NONLIN SCI NUM, 2010, Vol. 10, Broj 11-12, str. 1491-1516, ISSN 1565-1339
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L., Kovačić I., Rakarić Z. : Asymptotic methods for vibrations of the pure fractional-order non-linear oscillators, Computers & Mathematics with Applications, 2010, Vol. 60, str. 2616-2628, ISSN 0898-1221
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L. : Oscillator with nonlinear elastic and damping force, Computers & Mathematics with Applications, 2011, Vol. 62, No 4, pp. 1745-1757, ISSN 0898-1221
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L. : Pure odd-order oscillators with constant excitation, Journal of Sound and Vibration, 2011, Vol. 330, pp. 976-986, ISSN 0022-460X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSrdjevic Z., Cvetićanin L. : Identifying nonlinear biomechanical models by multicriteria analysis, Journal of Sound and Vibration, 2011, Vol. 331, pp. 1207-1216, ISSN 0022-460X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L., Zuković M. : Melnikov’s criteria and chaos in systems with fraction order deflection, Journal of Sound and Vibration, 2009, Vol. 326, str. 768-779, ISSN 0022-460X (M21) Kovačić I., Cvetićanin L. : The effects of strong cubic non-linearityon the existence of periodic solutions of theMathieu-Duffing equation, ASME Journal of Applied Mechanics, 2009, Vol. 76, ISSN 0021-8936
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovačić I., Cvetićanin L. : The effects of the strong non-linearity on the existence of periodic solutions of the Mathieu-Duffing equation, Journal of Applied Mechanics, TRANSACTIONS OF THE ASME, 2009, Vol. 76, str.1-3, ISSN ISSN 0021-8936
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovačić I., Rakarić Z., Cvetićanin L. : A non-simultaneous variational approach for a certain class of non-linear oscillators, Applied Mathematics and Computation, 2010, Vol. 217, str. 3944-3954, ISSN 0096-3003
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaL. Cveticanin, Dynamics of Machines with Variable Mass, Gordon and Breach Science Publishers, London, p.236, 1998.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMehanikaUniverzitet u Novom Sadu15.12.1992.
Redovni profesorMašinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka08.07.1992.