prof. dr Dragiša Vilotić


Nedostaje slika

dr Dragiša Vilotić

Redovni profesor


Telefon021/485-2349
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 122
Kancelarija 206

CURRICULUM VITAE Profesor Dr. DRAGIŠA VILOTIĆ Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka 1950. Rođen u s. Bojiću, Opština Šabac, Jugoslavija (SCG) Obrazovanje 1969 Tehnička škola "Boris Kidrič", mašinski smer - Šabac 1974 Dipl.ing. mašinstva, Univerzitet Novi Sad, SCG, Mašinski Fakultet 1981 Magistar nauka iz oblasti obrade metala deformisanjem, Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka. 1986 Doktor nauka iz oblasti obrade metala deformisanjem, Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Kretanje u poslu 1975 – 1987 Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka 1987 - 1992 Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka 1992 - 1997 Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka 1998 - Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka 1999 - 2002 Rukovodilac Instituta za proizvodno mašinstvo Međunarodna saradnja Intenzivna saradnja u oblasti deformabilnosti materijala, odvija se sa Ruskom akademijom nauka (RAN) - Institut za probleme mehanike, počev od 1995. godine. U periodu od 2000. do 2008. godine saradnja se odvijala u okviru tri projekta u skladu sa protokolima o saradnji iumeđu SANU i RAN. Naučno-istraživački projekti. Učestvovao je u izradi preko 30 naučno-istraživačkih projekta i projekata za potrebe privrede. U periodu od 2002.-2008. godine bio je nosilac dava projekta iz oblasti tehnološkog razvoja.Takođe je u periodu 2000.2008. godina bio nosilac tri međunarodna projekta iz oblasti deformabilnosti materijala, koji su rađeni zajedno sa RAN - Institut za probleme mehaike iz Moskve. Članstvo Član izdavačkog odbora internacionalnog časopisa “Journal for Technology of plasticity”, Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad Recenzije Recenzent za Journal of Strain Analysis, UK Journal of Engineering Manufacture, UK Journal of Mechanical Engineering Science, UK Publikacije 4 udžbenika, jedna monografija iz oblasti tehnologije plastičnog deformisanja, preko 190 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i konferencijama, od toga jedan rad kategorije R21, 4 radova objavljena u međunarodnim časopisima sa SCI liste, 50 radova objavljenih na međunarodnim konferencijama (R54), 42 rada u vodećim nacionalnim časopisima (R61), 12 radova publikovanih u domaćim časopisima (R62), 73 rada prezentovana na nacionalnim konferencijama. Oblasti interesovanja Obrada deformisanjem, hladno zapreminsko oblikovanje, naponsko-deformaciono stanje parametri procesa, deformabilnost materijala, alati i mašine u obradi deformisanjem, kontaktni naponi, trenje, metode određivanja napona i deformacija, CAD tehnologije, tehnologija oblikovanja plastike Znanje jezika: Ruski, engleski Bračno stanje Oženjen, dvoje dece

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Prodekan za nastavu01.10.2012.30.09.2020.Fakultet tehničkih nauka
NazivU Ustanovi
Problem izrade nazubljenih elemenata plastičnom deformacijom

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1974

Prilog istraživanju uticaja naponskog stanja na obradivost čeličnih materijala hladnim zapreminskim oblikovanjem

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1981

Prilog istraživanju ponašanja čeličnih materijala u različitim obradnim sistemima hladnog zapreminskog deformisanja

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1986

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiEssa K., Kačmarčik I., Hartley P., Plančak M., Vilotić D.: Upsetting of bi-metallic ring billets, Journal of Materials Processing Technology, 2012, Vol. 212, No 4, pp. 817-824, ISSN 0924-0136
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAlexandrov S., Vilotić D., Konjovoć Z., Vilotić M.: An Improved Experimental Method for Detrmining the Workability Diagram, Experimental Mechanics, 2012, Vol. 52, No 11340, ISSN 0014-4851
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVilotić D., Alexandrov S., Šiđanin (Sidjanin) L., Vilotić M.: The influence of torsional and tensile pre-straining on the validity of ductile fracture criteria, International Journal of Damage Mechanics, 2014, Vol. 23, No 1, pp. 63-82, ISSN 1056-7895
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAlexandrov S., Vilotić D.: A study on an effect of geometric singularities on ductile fracture , Engineering Fracture Mechanics, 2009, Vol. 76, No 14, pp. 2309-2315, ISSN 0013-7944
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAlexandrov S., Šiđanin (Sidjanin) L., Vilotić D., Movrin D., Lang L.: Generation of a Layer of Severe Plastic Deformation near Friction Surfaces in Upsetting of Steel Specimens, Metals, 2018, Vol. 8, No 1, pp. 1-9, ISSN 2075-4701
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVilotić D., Movrin D., Alexandrov S.: A Ductile Fracture Criterion of Ti-6Al-4V at Room Temperature, Experimental Mechanics, 2016, Vol. 57, No 3, pp. 359-366, ISSN 0014-4851
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVilotić D., Plančak M., Grbić S., Alexandrov S., Chikanova N.: An approach to determining the workability diagram based on upsetting tests , Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, 2003, Vol. 4, No 26, pp. 305-310, ISSN 8756-758X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVilotić D., Alexandrov S., Plančak M., Vilotić M., Ivanišević A., Kačmarčik I.: Material Formability at Upsetting by Cylindrical and Flat Dies, Steel Research International, 2012, pp. 1175-1178, ISSN 1611-3683
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVilotić D., Shabaik A.: Analysis of Upsetting with Profiling Dies , Journal of Engineering Materials and Technology. Transactions of the ASME / American Society of Mechanical Engineers, 1985, Vol. 107, No 4, pp. 261-264, ISSN 0094-4289
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVilotić D., Alexandrov S., Ivanišević A., Milutinović M.: Reducibility of Stress-Based Workability Diagram to Strain-Based Workability Diagram, International Journal of Applied Mechanics, 2016, Vol. 8, No 2, pp. 1-10, ISSN 1758-8251
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPlančak M., Movrin D., Vilotić D., Car Z., Ivanišević A.: An analysis of non-axisymmetric backward extrusion, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2012, No 4, ISSN 1330-3651
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVilotić D., Plančak M., Grbić S., Alexandrov S., Chikanova N.: An approach to determining the workability diagram based on upsetting tests. Journal Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, Vol.1, No 26 (2003), pp.305-310, ISSN 8756-758X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPlančak M., Hartley P., Esssa K., Vilotić D., Movrin D., Lužanin O.: Deformation analysis during bi-metallic coining operations, Steel Research International, 2012, pp. 1247-1250, ISSN 1611-3683
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVilotić D., Alexandrov S., Plančak M., Vilotić M., Ivanišević A., Kačmarčik I.: Material Formability at Upsetting by Cylindrical and Flat Dies, Steel Research International, 2012, pp. 1175-1178, ISSN 1611-3683
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMilutinović M., Vilotić D., Pepelnjak T.: PART DIMENSIONAL ERRORS IN FREE UPSETING DUE TO THE ELASTIC SPINGBACK, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, Vol. 121, No 1(2014), pp. 135-140, ISSN 1330-3651, UDK: 620.172.22/.23:539.388.2
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVilotić D., Alexandrov S., Plančak M., Movrin D., Ivanišević A., Vilotić M.: Material Formability of Upsetting by V-Shape Dies , Steel Research International, 2011, pp. 923-928, ISSN 1611-3683
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLyamina E., Alexandrov S., Vilotić D., Movrin D.: Effect of Shape of Samples on Ductile Fracture Initiation in Upsetting, Steel Research International, 2010, Vol. 9, No 81, pp. 306-3090, ISSN 1611-3683
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPlančak M., Car Z., Kršulja M., Vilotić D., Kačmarčik I., Movrin D.: Possibilities To Measure Contact Friction In Bulk Metal Forming, Tehnicki vjesnik/Technical Gazette, 2012, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAlexandrov S., Vilotić D., Lyamina E., Šiđanin (Sidjanin) L.: Thickness of the layer of intense plastic deformation in the vicinity of the friction surface during upsetting of a cylinder with flat dies, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2011, Vol. 52, No 3, pp. 491-495, ISSN 0021-8944
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPepelnjak T., Milutinović M., Plančak M., Vilotić D., Ranđelović S., Movrin D.: The Influence of Extrusion Ratio on Contact Stresses and Die Elastic Deformations in the Case of Cold Backward Extrusion, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2016, Vol. 62, No 1, pp. 41-50, ISSN 0039-2480
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVilotić D., Plančak M., Kuzman K., Čupković Đ.: Finite Element Analysis of Cold Upsetting of Cylinder by Different Dies, 8th International Conference on Technology of Plasticity, Proceedings (CD) ISBN 88-87331-74-X, No. of Paper 414, Verona, Italy, October 2005.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniD. Vilotić, D. Milikić, M. Plančak, M. Milutinović: Obrazovanje inženjera proizvodnog mašinstva iz oblasti oblikovanja plastike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, 4. kongres inženjera plastičara i gumara K – IPG 2006., zbornik na CDu, ppt 100 slajdova, Vršac, 13-16. juni 2006.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniObradović R., Vilotić D.: Prikaz tehnologije i opreme za za ultrazvučno zavarivanje termoplastičnih komponenata, Zbornik radova MMA 2006, strana 27-28, FTN, Novi Sad, juni 2006.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaVilotić D.: Ponašanje čeličnih materijala u različitim obradnim sistemima hladnog zapreminskog deformisanja, naučno delo, FTN, N. Sad, 1987.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVilotić D., Plančak M., Kuzman K., Čupković Đ.: Finite Element Analysis of Cold Upsetting of Cylinder by Different Dies, 8th International Conference on Technology of Plasticity, Proceedings (CD) ISBN 88-87331-74-X, No. of Paper 414, Verona, Italy, October 2005.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuD. Vilotić, M. Plančak, Đ. Čupković, S. Aleksandrov, N. Aleksandrov: Free Surface Fracture in Three Upsettin Tests, Journal Experimental Mechanics, 2006., No. 46, pp 115-120.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTehnologije plastičnog deformisanja, aditivne i virtuelne tehnologijeUniverzitet u Novom Sadu21.05.1998.
Vanredni profesorTehnologije plastičnostiFakultet tehničkih nauka25.05.1993.
DocentTehnologija livenja i termičke obrade i inženjerstvo površina, mikro i nano tehnologijeFakultet tehničkih nauka24.03.1988.
AsistentTehnologija livenja i termičke obrade i inženjerstvo površina, mikro i nano tehnologijeFakultet tehničkih nauka21.05.1982.
Asistent pripravnikTehnologija livenja i termičke obrade i inženjerstvo površina, mikro i nano tehnologijeFakultet tehničkih nauka20.05.1978.
Istraživač pripravnikTehnologija livenja i termičke obrade i inženjerstvo površina, mikro i nano tehnologijeFakultet tehničkih nauka01.01.1975.