Asistent mr Zdravko Ristić


Nedostaje slika

mr Zdravko Ristić

Asistent


Telefon021/485-2356
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
KancelarijaKabinet 501

Mr Zdravko Ristić rođen je 22.03.1954. godine u Loparama, SR Bosna i Hercegovina. Po nacionalnoj pripadnosti je Srbin. Osnovnu školu završio je u Loparama 1969. godine sa odličnim uspehom. Srednju mašinsku tehničku školu završio je u Tuzli 1973. godine sa odličnim uspehom. Mašinski fakultet u Novom Sadu upisao je školske 1973/74. godine, i diplomirao je na smeru Transportno i građevinsko mašinstvo 1979. godine. Prosečna ocena u toku studija 8.86. Nakon diplomiranja zaposlio se na Fakultetu tehničkih nauka 01.11.1979. godine kao asistent-pripravnik u naučnom radu, a zatim 28.05.1984. godine kao asistent na predmetu Oprema za prefabrikaciju. Poslediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je školske 1980/81. godine. Prosečna ocena u toku studija 9.25. Prosečna ocena 4 urađena seminarska rada 9.50. Magistarski rad pod naslovom: ''Prilog istraživanju vibracionog postupka ugradnje betonske mešavine'' odbranio je 27.10.2002. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Vojni rok odslužio je u toku 1980/81. godine. Stručni ispit za radnike koji rade na poslovima izrade projektno-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad izgradnjom investicionih objekata položio je 1985. godine.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Efikasnost vibracionih razrivača

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1979

PRILOG ISTRAŽIVANJU VIBRACIONOG POSTUPKA UGRADNJE BETONSKE MEŠAVINE

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN. Brkljač, N. Babin, R. Šostakov, Z. Ristić, T. Malavrazić, V. Makević: Prilog problematici izbora proračunskog modela noseće konstrukcije železničkog teretnog vagona, I međunarodni naučno-stručni skup "Teška mašinogradnja "93", Kruševac-Vrnjačka Banja, 1993., Zbornik radova, str. 488-493
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaN. Brkljač, R. Šostakov, Z. Ristić, T. Malavrazić, V. Makević: Jedan osvrt na izbor proračunskog modela noseće konstrukcije teretnog vagona, Naučno-stručni časopis JŽ "Železnice" br. 1, Beograd, 1995., str. 23-28
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaN.Brkljač, R.Šostakov, Z.Ristić, T.Malavrazić: Teherkosci - tartószerkezetek szamitastechnikai modellezésének kérdésci, časopis madjarskih železnica "Vasútgépészet", Budapest, (1995), 1, str. 21-24
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaV. Kelić, P. Malešev, S. Nikić, Z. Ristić: Kvalitetna svojstva primene hidrostatičke transmisije, posebno kod bagera, utovarivača i dozera, Časopis ""MAG"" br. 32, Beograd, 1980., str. 39-65
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaM.Plavšić, N.Brkljač, R.Šostakov, Z.Ristić: Novo rešenje višenamenske građevinske dizalice za zgrade niže spratnosti, časopis saveza građevinskih inženjera i tehničara Srbije, „Izgradnja”, Beograd,XLI(1987) 6, str. 11-14
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMalešev P., Plavšić M., Ristić Z.: Ocena efikasnosti standardima definisanih pokazatelja u vezi mogućnosti razvijanja sila rezanja kod hidrauličnih bagera, Časopis Tehnika, broj 11-12, Beograd, 1991. godine, strane 755-758
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMalešev P., Plavšić M., Kelić V., Ristić Z.: Problem izbora hidrocilindara za pokretanje elemenata radnog uređaja hidrauličnih bagera Časopis Tehnika, broj 7, Beograd, 1994. godine, strane 21-24
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVladić J., Plavšić M., Ličen H., Ristić Z.: Dinamička analiza mehanizma električnog postrojenja, Naučni skup “Mehanika mašina i mehanizmi”, Subotica, 1985, str. 213-224
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniR. Šostakov, N. Brkljač, Z. Ristić: Analiza uticajnih činilaca na izbor rešenja specifičnih uređaja u sklopu montažnih linija, Naučno-stručni skup ""Industrijski sistemi IS "87"", Novi Sad, 1987., Zbornik radova, str. 159-164
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, P. Malešev, Z. Ristić: Ispitivanje vibracionih razrivača u laboratorijskim uslovima, III savetovanje Građevinska mehanizacija u savremenoj praksi, Niš, 1979., Zbornik radova, str. 401-414
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, P. Malešev, Z. Ristić: Mašinska oprema za prefabrikaciju krupnopanelnih elemenata u sistemu MONTASTAN 80, III Jugoslovenski naučni skup ""Industrijska gradnja stanova INDIS"", Novi Sad, 1983., Zbornik radova, str. 405-416
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, N. Brkljač, R. Šostakov, Z. Ristić: Prikaz rešenja lake kose dizalice za građevinske radove, IX naučno-stručni skup o transportnim procesima u industriji, Beograd, 1986., Zbornik radova, str. 149-160
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, N. Brkljač, Z. Ristić: Problemi pražnjenja bunkera napunjenih vlažnim peskom, IX naučno-stručni skup o transportnim procesima u industriji, Beograd, 1986., Zbornik radova, str. 99-103
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, N. Brkljač, Z. Ristić, R. Radović: Ponašanje kalupa u krupnopanelnom sistemu „Montastan80”, Seminar „Savremene skele i oplate”, Beograd, maja 1987. i Subotica, oktobar 1987, Zbornik radova, str. 105-115
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, Z. Ristić, N. Brkljač: Mogućnosti i zadaci mašinogradnje u pogledu razvoja montažnog industrijalizovanog građenja u Jugoslaviji, Jugoslovensko savetovanje ""Sistemi industrijske gradnje u visokogradnji"", Pula, 1987.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, P. Malešev, Z. Ristić: Obrada zemljišta vibracionim razrivačima, II Naučno-stručni skup ""Industrijski sistemi u agrokompleksu ISA "88"", Dubrovnik, 1988., Zbornik radova, str. 10-13
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, P. Malešev, Z. Ristić: Identifikacija maksimalnih naprezanja radnog uređaja hidrauličnog bagera u laboratorijskim uslovima, X Naučno-stručni skup o transportnim procesima u industriji, Beograd, 1988., Zbornik radova, str. 193-200
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, P. Malešev, Z. Ristić: Aktaelna pitanja kopanja i razaranja zemljišta, Stručni skup ""Aktuelna pitanja teramehanike i vozila visoke prohodnosti"", Novi Sad, 1988., Zbornik radova, strane 149-160
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plavšić, P. Malešev, Z. Ristić: Uticaj vibracionih noževa za rezanje zemljišta na silu vuče mašine, I stručni skup sekcije JUMV ""Teramehanika i vozila visoke prohodnosti"", Novi Sad, 1987., str. 29-33
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM.Plavšić, P.Malešev, N.Brkljač,Z.Ristić: Novo rešenje razastirača betonske mešavine, V Jugoslovenski naučni skup „Industrijska izgradnja stanova INDIS "89”, Novi Sad, 8-10. februara 1989, str. 191-194
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠostakov R., Ristić Z., Brkljač N., Babin N.: Prikaz računarskog programa za proračun i dimenzionisanje noseće konstrukcije mosne dizalice, 12. Naučno-stručni skup "Transport u industriji", Beograd, 1992., Zbornik radova, str. 310-315
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduM. Plavšić, N. Brkljač, R. Šostakov, Z. Ristić: Zamena skele u nekim građevinskim radovima upotrebom namenskih dizalica, Saopštenje, Savremene skele i oplata, Beograd, 27-29.05.1987.
(M72) Odbranjen magistarski radPrilog istraživanju vibracionog postupka ugradnje betonske mešavine
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoJ. Vladić, N. Babin, R. Šostakov, Z. Ristić: Projekat specijalne hidraulične platforme za vadjenje motora šinskih vozila, ŽTO-Skopje, 1982., naručilac BMA-Inženjering, Novi Sad
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoM. Plavšić, Z. Ristić, J. Vladić, N. Babin: Projekat tunela za zamrzavanje namirnica tečnim ugljendioksidom, “Dioksid”, Bečej, 1983/84
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoR.Šostakov, N.Brkljač, P.Malešev, N. Babin, Z.Ristić: Projekt uređaja za postavljanje prirubnica i obrtanje izolatora za Elektroporcelan - Novi Sad, originalno tehničko rešenje (izveden projekt 1988.)
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPlavšić M., Babin N., Šostakov R., Vladić J., Ristić Z. i dr.: Glavni projekat automatske praonice autobusa APA-3000 - nov proizvod, Projekat rađen 1984 godine za RO “Gras” Novi Sad. Projekat realizovan 1984 godine
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoR.Šostakov, N.Brkljač, P. Malešev, N. Babin, J. Vladić, V. Teodorović, Z. Ristić: Mobilna automatska praonica putničkih i kombi vozila, PSUP Novi Sad, za "Novomont" - Novi Sad, 1989. (izveden projekt)
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoM. Plavšić, N. Brkljač, Z.Ristić, R. Šostakov, P. Malešev, N. Babin: Kalup za prefabrikaciju voznog okna lifta, za RO „1. maj”, Bačka Topola, 1990.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoN. Brkljač, T. Malavrazić, L. Mačković, Z. Ristić, R .Šostakov, N. Babin, ... : Glavni projekt - proračun i optimizacija noseće konstrukcije železničkog teretnog vagona sa pomičnim stranicama tipa Hbbillns ,namenjen za prevoz komadne i paletne robe - nov proizvod Fabrike vagona a.d.„Bratstvo" iz Subotice, 1992.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoM.Plavšić, N.Brkljač, Z.Ristić, R.Šostakov, N. Babin: Poboljšanje na kalupima za prefabrikaciju betonskih elemenata u sistemu „MONTASTAN ‘80”, Tehničko unapredjenje, za RO „1. maj”, Bačka Topola, 1990.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoN. Brkljač, R. Šostakov, Z. Ristić, R.Simić: Projekt vibrorešetke za klasiranje – separaciju krečnjaka u LAFARGE BFC -a u Beočinu, 2004.god., izveden
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPlavšić M., Malešev P., Brkljač N., Ristić Z.: Glavni projekat razastirača betonske mešavine RBM 2000, Projekat rađen 1987 godine za RO “1. maj” Bačka Topola.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPlavšić M., Kelić V., Malešev P., Ristić Z.: Projekat adaptacije uređaja za bušenje zemljišta na bager BGH-1000C proizvodnje “14 oktobar” Kruševac, Investitor GIK “1. maj” Bačka Topola.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoRistić Z.: Glavni projekt vazdušnog tunela za obuku padobranaca, 2004. (projekt u realizaciji)
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoRistić Z.: Glavni project noseće metalne konstrukcije elektronskog ruleta VEGAS za Lycki Line iz Novog Sada, izveden projekt 2003.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoRistić Z.: Glavni projekt noseće metalne konstrukcije elektronskog ruleta COLOS za Lycki Line iz Novog Sada, izveden projekt 2004.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoJ. Vladić, P. Malešev, Z. Ristić, D. Živanić, R. Đokić: Glavni mašinsko-tehnološki projekt Postrojenja za separaciju kamena za a.d. Alas Rakovac, 2006.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoM.Plavšić, N.Babin, N.Brkljač, R.Šostakov, P.Malešev, J.Vladić, S. Nikić Z.Ristić, L. Ferenc: Glavni projekt mašinske opreme fabrike stanova RO "1. maj" u Bačkoj Topoli (1978/79)(projekt izveden)
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,R.Šostakov, N.Brkljač, Z.Ristić, N.Babin: Programski paket GLANOM - softver za proračun glavnog nosača mosnih dizalica, za "Bratstvo" - Subotica, 1992.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoN.Babin, M.Plavšić, J.Vladić, R.Šostakov, M.Georgijević, V.Teodorović, Z. Ristić, F.Lavro: Glavni projekt hangarskih vrata za hangar na aerodromu “Beograd” - Surčin.(Izveden) 1980
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.06.2017.
Asistent - stari nazivPoljoprivredno mašinstvoUniverzitet u Novom Sadu01.06.2017.
Asistent pripravnik RProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistikaUniverzitet u Novom Sadu01.12.2014.
Asistent pripravnik RMašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika01.01.2013.
Asistent - stari nazivMašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika21.05.2010.
Asistent - stari nazivMašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistikaFakultet tehničkih nauka20.02.2007.
Asistent - stari nazivMašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistikaFakultet tehničkih nauka25.02.2003.
Asistent - stari nazivMašinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka28.05.1984.
Asistent pripravnikMašinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.11.1979.