prof. dr Mirjana Malešev


Nedostaje slika

dr Mirjana Malešev

Redovni profesor


Telefon021/485-2619
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 212

Rođena 1958 u Zmajevu, Republika Srbija. Na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, građevinski odsek upisala se školske 1977/78.godine. Diplomirala 18.02.1983.godine sa diplomskim radom iz predmeta Betonske konstrukcije pod nazivom "Projekat zatvorenog plivačkog stadiona za bazen olimpijskih razmera" koji je ocenjen sa ocenom 10 (deset). Sve ispite položila sa prosečnom ocenom 8.97 (osam i 97/100). Povodom dana Fakulteta 1983. g. Savet FTN dodelio joj je priznanje za najbolji diplomski rad u školskoj 1982/83. godini na Građevinskom odseku. Na završnim godinama studija učestvovala u održavanju vežbanja, kao student demonstrator, na predmetu Betonske konstrukcije. Na Fakultet tehničkih nauka - Institut za industrijsku gradnju izabrana za asistenta pripravnika u naučnom radu 16.01.1984. godine. 1988. godine, na istom fakultetu, izabrana za saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Materijali u građevinarstvu, a 1992. i 1995. godine reizabrana u isto zvanje. Studije za stepen magistra nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer industrijska gradnja, upisala školske 1984/85. godine, položila sve predviđene ispite sa prosečnom ocenom 9.89 i izradila pet seminarskih radova, koji su ocenjeni sa prosečnom ocenom 10.00. Magistarski rad pod naslovom "Primena metode ultrazvuka pri određivanju otpornosti betona na dejstvo mraza" odbranila 11.03.1994. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Parametarska analiza uticaja novih vrsta cementa proizvedenih prema EN 197-1 na osnovna svojstva betona" odbranila 11.07.2003. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje docenta za užu naučnu oblast "Materijali u građevinarstvu i Tehnologija betona", na Fakultetu tehničkih nauka- Institutu za građevinarstvo u Novom Sadu, izabrana je 2003. godine. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija" izabrana je 2008. god. Stručni ispit za diplomiranog građevinskog inženjera položila u Privrednoj komori Srbije u Beogradu 1996. godine. Licencu odgovornog projektanta (br. 311927604) dobila 2004 godine (Inženjerska Komora Srbije). Bila je sekretar Katedre za materijale i konstrukcije na Građevinskom odseku FTN. Od 2007. god. je rukovodilac Laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala i proizvoda. Od 2007. god. je i pomoćnik rukovodioca Departmana za građevinarstvo, za nastavu. Na Građevinskom odseku FTN od 1984. god. držala je vežbe na predmetu "Betonske konstrukcije", vežbe a kasnije i predavanja na predmetima "Materijali u građevinarstvu", "Materijali u građevinarstvu 2" i "Tehnologija betona". Na istom odseku na usmerenju "Procena stanja i sanacija građevinskih objekata" je 2004. god. postavila i drži predavanja i vežbe na predmetima "Praćenje, procena stanja i održavanje građevinskih objekata" i "Materijali i tehnike sanacije i zaštite građevinskih objekata". Na Arhitektonskom odseku FTN od 1996. god. držala je vežbe a sada predavanja na predmetu "Konstrukcije, materijali i građenje". Na istom odseku 2005. god. postavila je i držala nastavu na predmetu "Materijali u graditeljstvu 1". Od 2008 g. drži predavanja na predmetu "Specijalna poglavlja tehnologije betona" na doktorskim studijama FTN. Bila je član komisije za ocenu i odbranu jedne doktorske disertacije. Bila je član komisije za ocenu i odbranu 1 magistarskog rada. Bila je mentor 13 diplomskih master radova iz oblasti "Procene stanja i sanacije građevinskih objekata" i iz "Tehnologije betona" i oko 50 puta predsednik ili član komisije za odbranu diplomskih radova na Građevinskom i Arhitektonskom odseku FTN. U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, obavila je veliki broj laboratorijskih i terenskih ispitivanja različitih građevinskih materijala i proizvoda: neorganska veziva, malteri, agregat, kamen, opeke, blokovi i crepovi od pečene gline, sveži i očvrsli beton, armatura, betonska galanterija, fert gredice, elementi od lakog betona, injekcione smese, neoprenska ležišta, azbest-cementni proizvodi, ploče od trske, PVC šine, itd. Uradila je veliki broj projekata betona, projekata sastava betona i izveštaja o naknadnom utvrđivanju kvaliteta ugrađenog betona. Kao odgovorni projektant ili nosilac zadatka, u okviru stručnog tima Instituta za građevinarstvo, uradila je preko 120 elaborata, ekspertiza, projekata, sanacija i ispitivanja konstrukcija. Obavljala je nadzor na izvođenju radova na sanaciji i na gradnji novih objekata. Zamenik je glavnog i odgovornog urednika časopisa "Materijali i konstrukcije". Član je upravnog odbora Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije. Član je sledećih asocijacija: - Društvo građevinskih konstruktera Srbije, - Društvo građevinskih inženjera Srbije i - Društvo građevinskih inženjera Novog Sada. Član je komisija Saveznog zavoda za standardizaciju iz oblasti: "Zidani zidovi zgrada" od 1994. godine, "Cement" od 1999 godine i "Beton i armirani beton" od 2001 godine. Služi se engleskim i ruskim jezikom. Živi u Novom Sadu, udata je i majka je jednog ženskog deteta.

Redovni profesor
29.05.2013.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Projekat zatvorenog plivačkog stadiona za bezen olimpijskih razmera

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1983

Primena metode ultrazvuka pri određivanju otpornosti betona na dejstvo mraza

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Parametarska analiza uticaja novih vrsta cementa proizvedenih prema EN 197-1 na osnovna svojstva betona

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

2003

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2011): Sustainable concrete construction: recycled aggregate concrete for structural use, COST action C25 "Sustainability of Constructions-Integrated Approach to Life-time Structural Engineering", Vol. 1, Summary report of the cooperative activities - Integrated Approach towards Sustainable Constructions, Editors: L. Braganca et al., February, 2011, pp. 189-205. ISBN 978-99957-816-1-3
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2011): Data sheet for recycled aggregate concrete, COST action C25 "Sustainability of Constructions-Integrated Approach to Life-time Structural Engineering", Vol. 1, Summary report of the cooperative activities - Integrated Approach towards Sustainable Constructions, Editors: L. Braganca et al., February, 2011, pp. 497-503. ISBN 978-99957-816-1-3
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuIlić, B., Radonjanin, V., Malešev, M., Zdujić, M., Mitrović, A. (2017): Study on the addition effect of metakaolin and mechanically activated kaolin on cement strength and microstructure under different curing conditions, Journal Construction and Building Materials 133 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.068) pp. 243–252
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuIlić, B., Radonjanin, V., Malešev, M., Zdujić, M., Mitrović, A. (2017): Effects of mechanical and thermal activation on pozzolanic activity of kaolin containing mica, Journal Applied Clay Science 123/2016, (http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.01.029) pp.173-181.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBulatović, V., Malešev, M., Radeka, M., Radonjanin, V., Lukić, I. (2017): Evaluation of sulfate resistance of concrete with recycled and natural aggregates, Construction and Building Materials 152 (2017), pp. 614–631 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.161 )
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRadonjanin, V., Malešev, M., Marinković, S., Al Malty, A. (2013): Green recycled aggregate concrete, Journal "Construction and Buliding Materials", Volume 47, October 2013, (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.076) pp. 1503–1511
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMaksimović M.; Stojanović G., Radovanović M.; Malešev M.; Radonjanin V., Radosavlјević G.; Smetana W (2012).: Application of a LTCC sensor for measuring moisture content of building materials, Elsevier - Construction and Building Materials, Volume 26, Issue 1, January 2012, pp. 327–333 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.029)
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojanović G., Radovanović M., Malešev M., Radonjanin V.: Monitoring of Water Content in Building Materials Using a Wireless Passive Sensor, Sensors, 2010, Vol. 10, No 5, pp. 4270-4280, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s100504270
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMarinković S., Radonjanin V., Malešev M., Ignjatović I.: Comparative environmental assessment of natural and recycled aggregate concrete, Waste Management, 2010, Vol. 30, No 11, pp. 2255-2264, ISSN 0956-053X, UDK: doi: 10.1016/j.wasman.2010.04.012
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNetinger, I., Radeka, M., Malešev, M., Radonjanin, V., Gojević, A., Siddique, R. (2018): Strength and Microstructural Analysis of Concrete Incorporating Ash from Sunflower Seed Shells Combustion, Journal „Structural Concrete“, 2018. pp. 1-9 (https://doi.org/10.1002/suco.201800036)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić, I., Malešev, M., Radonjanin, V., Bulatović, V. (2017): Basic Properties of Structural LWAC Based on Waste and Recycled Materials, Journal of Materials in Civil Engineering, American Society of Civil Engineers, (DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001696.) (ISSN 0899-1561) pp. 06016019-1-5
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMalešev, M., Radonjanin, V., Vukoslavčević, S., Šupić, S., Laban, M. (2017): The influence of fly ash and decreasing water-powder ratio on performance of recycled aggregate concrete, Journal „Civil Engineer“, Vol. 69(2017) 8, pp. 437-451 (https://doi.org/10.14256/JCE.1379.2015)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonjanin, V., Malešev, M., Folić, R., Lukić, I. (2014): Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre After Fire, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 21 No. 2, April 2014 (ISSN 1330-3651), pp. 435-445, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), UDC/UDK 69.059.3:[624.012.45.004.67:614.841.45]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMalešev, M., Radonjanin, V., Lukić, I., Bulatović, V. (2013): The effect of aggregate, type and quantity of cement on modulus of elasticity of lightweight aggregate concrete, Arabian Journal for Science and Engineering, Sept. 2013, pp.1-8., (DOI 10.1007/s13369-013-0702-2)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuFolić R., Radonjanin V., Malešev M.: The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire , Construction and Buildings Materials, 2002, No 16, pp. 427-440, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonjanin V., Malešev M., Folić R.: Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage , Journal of Building Appraisal, 2007, Vol. 2, No 4, pp. 335-354, ISSN 1479-1110, UDK: Palgrave Macmillan LTD 1742-8262/07
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonjanin, V., Malešev, M. (1997): Concrete Quality Control by Using Statistical Methods, Bulletins for Applied & Computer Mathematics, BAM-1324, Vol.LXXXIB, Budapest, Hungary, pp. 95-104.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMalešev, M., Radonjanin, V., Marinković, S. (2010): Recycled Concrete as Aggregate for Structural Concrete Production, Journal Sustainability 2010, 2 (5), pp. 1204-1225. (ISSN 2071-1050); doi: 10.3390/su2051204.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLukić, I, Malešev, M., Radonjanin, V., Bulatović, V., Dražić, J. (2013): "Comparative LCA analysis of ordinary concrete beams and structural lightweight concrete beams", Journal "Building Materials and Structures”, Vol. 56 (2013), Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, pp. 2-15 (YU ISSN 0543-0798), (UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861)
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadeka M., Milović T., Malešev M., Radonjanin V., Laban M. (2016): Hydration process and compressive strength of cement pastes containing natural zeolite, Building Materials and Structures, 2016, Vol. 59, No 2, pp. 29-45, ISSN 0543-0798, UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev, M., Radonjanin, V., Cvetkovska, M.: Vulnerability and repair possibilities of fire damaged reinforced concrete structures, 17 International Symposium "Natural Hazards and Structures", Macedonian Association of Structural Engineers Ohrid, 2017, Proocedings, pp. 1-17 (ISBN 978-608-4510-31-4)
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev, M.,Radonjanin, V.: Fire damages of reinforced structures and repair possibilities, Proceedings of the 1st international conference "Construction materials for sustainable future, CoMS 2017, Croatia 2017, ISBN: 978-953-8168-04-8, pp 628-636
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin, V., Malešev, M.. Folić, R.: Repair of fire damaged RC structures, 15 International Symposium, Macedonian Association of Structural Engineers Ohrid, 2013, Proocedings, pp. 1-12 (ISBN 9989-9785-1-9
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2001): Review of Destruction and Renewal of Some Important Structures in Novi Sad and its Vicinity, Invited paper, 9th International Simposium of MASE, Ohrid, 27-29 September/2001., Proceedings, pp. BP-5/1- BP-5/16
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Marinković S., Al Malty A.: Effect of mineral admixtures on the compressive strength of green concrete with coarse recycled aggregate, 1. Sustainability of Constructions-Towards a better built environmental, Innsbruck: Cost Action C25, 3-5 Februar, 2011, pp. 37-44, ISBN 978-99957-816-0-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V.: Damage of the main city sewer after half century of service life and repair possibilities, 13. Structural Faults
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Drakulić Z., Malešev M.: New semi – destructive method for evaluation of concrete compressive strength, 13. Structural Faults
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadeka M., Vučković B., Malešev M., Radonjanin V.: Microstructural analysis of concrete with "green" cement, 5. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Civil Engineering, 23-25 Novembar, 2009, pp. 347-356, ISBN 978-86-7892-221-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Vučković B., Radeka M.: Concrete with "green" cement - New possibilities of sustainable construction, 5. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering - Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 23-25 Novembar, 2009, pp. 333-346, ISBN 978-86-7892-221-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Marinković S.: Structural concrete with recycled concrete aggregate, 13. International Symposium MASE, Ohrid: Macedonian Association of Structral Engineers, 14-17 Oktobar, 2009, pp. 295-306, ISBN 9989-9785-1-7(kn.1)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Radeka M., Milovanović V., Lukić I.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 1, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 159-168, ISBN 978-86-87615-02-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Radeka M., Lukić I., Milovanović V.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 2, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 169-178, ISBN 978-86-87615-02-1
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Emhemd Saed M., Milovanović V.: Zeleni betoni-nove mogućnosti održivog građevinarstva, 12. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka i Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, 19-20 Maj, 2011, pp. 209-226, ISBN 978-86-7892-324-1
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Folić R.: Sanacija i ojačanje zidanih zgrada oštećenih usled dejstva zemljotresa, 7. Naučno-stručni skup: Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor, 9-11 Maj, 2011, pp. 13-24, UDK: 69.059.3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMalešev, M., Folić, R., Muravljov, M., Radonjanin, V. (1996): Eksperimentalno istraživanje zavisnosti između brzine ultrazvuka i otpornosti betona na dejstvo mraza, XX Kongres JUDIMK, Cetinje, str. 73 - 79.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaMalešev,M. (2003) Parametarska analiza uticaja novih vrsta cementa proizvedenih prema EN 197-1 na osnovna svojstva betona, Doktorska disertacija
(M72) Odbranjen magistarski radMalešev,M. (1994) Primena metode ultrazvuka pri određivanju otpornosti betona na dejstvo mraza, Magistarska teza
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaUniverzitet u Novom Sadu29.05.2013.
Vanredni profesorGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka29.05.2008.
DocentMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betonaFakultet tehničkih nauka20.11.2003.