prof. dr Milica Vračarić


Nedostaje slika

dr Milica Vračarić

Redovni profesor


Telefon021/485-2466
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Dr Milica Vračarić je redovni profesor na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je zaposlena od 2001. godine. Studije arhitekture je upisala 1996, iste godine kada je i osnovan Smer za arhitekturu (danas Departman za arhitekturu i urbanizam) i završila ih u prvom mogućem roku od osnivanja smera, u junu 2001. godine. Po završetku osnovnih, upisala je i magistarske studije na istom fakultetu (kurs: Savremena arhitektura i urbanizam), koje je završila 2005. godine, odbranivši rad pod naslovom „Urbana periferija vojvođanskih gradova – naselja sa višeporodičnim stanovanjem“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Urbano-ruralne veze i odnosi između naselja“ odbranila je 2012. godine.
U nastavu arhitekture i urbanizma na Fakultetu tehničkih nauka uključena je 1999. godine, kao demonstrator, a od 2001. godine i kao asistent-pripravnik. Za asistenta je izabrana 2006, za docenta 2012. godine, a za vanrednog profesora 2017. godine. Kao nastavnik, od tada je vodila znatan broj predmeta na osnovnim (studijski programi Arhitektura i Geodezija i geomatika), master (studijski programi Arhitektura i Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem) i doktorskim studijama (studijski program Arhitektura), pretežno se baveći urbanističkim projektovanjem i planiranjem, kao i planiranjem regionalnog razvoja. Od 2012. godine je šef studijskog programa Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem.
Bila je mentor preko 150 radova na osnovnim i master akademskim studijama. Kao mentor vodila je i jednu magistarsku tezu. Mentor je četiri odbranjene doktorske disertacije, od kojih je jedna i nagrađena godišnjom nagradom „Milorad Macura“ koju dodeljuje Institut za arhitekturu i urbanizam za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti arhitekture i urbanizma (dr Marina Carević Tomić).
Dr Milica Vračarić je bila član komisije za odbranu velikog broja završnih radova na osnovnim, master i specijalističkim studijama. Učestovovala je i kao član komisija za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora i komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija osam kandidata.
Učestvovala je u komisijama za izbor u zvanje osam nastavnika, kao i u većem broju komisija za izbor u zvanja saradnika u nastavi i asistenata na Fakultetu tehničkih nauka.
Kao gostujući predavač boravila je u sklopu različih programa mobilnosti na Tehničkom univerzitetu u Beču (Departman za prostorno planiranje), Tehničkom univerzitetu u Viljnusu u Litvaniji (Departman za urbani inženjering), Univerzitetu u Alkali u Španiji (Arhitektonski fakultet), kao i na Arhitektonskom fakultetu Češkog tehničkog univerziteta u Pragu. Godine 2018 boravila je kao gostujući profesor na Univerzitetu Montenj u Bordou u Francuskoj, gde je izvodila nastavu na master i doktorskim studijama.  
Učestvovala je kao član tima u većem broju nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata – četiri projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, te po jednom projektu <WUS Austrija, UniAdrion, CEEPUS, TEMPUS, ERASMUS+, INTERREG i COST>. Kao akademski koordinator, od 2013. do 2016. godine vodila je projekat iz grupe <ERASMUS+ Jean Monnet European Module REGIONAL DEVELOPMENT AS A MODALITY OF EUROPEAN INTEGRATION/RegEU>. Kao rukovodilac, od 2018. do 2019. godine vodila je projekat iz grupe <Visegrad + V4Participation – Fostering education on participatory processes in urban and regional planning>, finansiran od strane <International Visegrad> fonda.
Član je Inženjerske komore Srbije i Društva arhitekata Novog Sada.
U domenu stručno-umetničke produkcije, dr Milica Vračarić učestvovala je u autorskim timovima projekata za objekte međunarodnog i najvišeg nacionalnog značaja. Radove u kontinuitetu prikazuje na međunarodnim i nacionalnim selektiranim manifestacijama, kao i u monografskim i periodičnim publikacijama. Nagrađivana je na međunarodnim konkursima, a učestvovala je i u radu žirija međunarodnih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma.
Dr Milica Vračarić autor je udžbenika i publikacija, te velikog broja radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i monografijama. Učestvovala je na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu, među kojima su i oni koje je inicirala, te aktivno učestvovala u organizaciji.

Redovni profesor
25.09.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor25.09.2017.24.09.2022.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Docent25.09.2012.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Revitalizacija urbanog fragmenta u Novom Sadu

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2001

Urbana periferija vojvođanskih gradova – naselja sa višeporodičnim stanovanjem

Magistratura

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

Urbano-ruralne veze i odnosi između naselja

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Maraš Igor; Atanacković Jeličić Jelena; Kostreš Milica; Todorov Marko; Dorić Marija; Reba Darko, Centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad; Izvedeni objekat prikazan na međunarodnim izložbama sa katalogom i recenzijama: 1. Međunarodna izložba "NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 7-10, ISBN 978-86-7892-365-4 2. Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Dvojezični katalog „Endless Paper - exhibition catalogue“, ukupno strana 65, Str. 2-4, ISBN 13: 978-86-7892 Nagrada publike na portalu www.gradnja.rs (više od 3000 glasova) za ”najlepšu zgradu u Novom Sadu u poslednjih 25 godina” - 01.07.2016.
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Atanacković Jeličić Jelena; Carević Marina; Ecet Dejan; Janjušević Tihomir; Kojić Radomir; Kostreš Milica; Maraš Igor; Maraš Ivana; Miškeljin Ivana; Radović Milenko; Sladić Mirjana; Todorov Marko; Rapaić Milan: Nagrada na međunarodnom konkursu: Otkupna nagrada na otvorenom, idejnom, međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja. Rezultati konkursa objavljeni 21. decembra 2013. godine u dnevnim listovima „Politika“ i „Dnevnik“. Konkursno rešenje prikazano je i na međunarodnim izložbama: 1. Međunarodna izložba "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija". Katalog na srpskom i engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 27-28, UDK COBISS.SR-ID 295532807, ISBN 978-86-7892-692-129-30 2. Međunarodni Salon arhitekture u Novom Sadu, 03-12.06.2016, Novi Sad i objavljeno u časopisu DaNS (srpski i engleski jezik) br.081/decembar 2016, Str. 62, CORBISS. SR.-ID 19320844, ISSN 0351-9775
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Reba Darko; Kostreš Milica; Krklješ Milena; Atanacković Jeličić Jelena; Član međunarodnog žirija: „Novi arhitektonski programi: inovacija ili recikliranje?" - Međunarodni studentski konkurs u okviru međunarodnog kongresa ASKns2012; raspisivač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2012
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)COMPETITION FOR CONCEPTUAL URBANISTIC-ARCHITECTURAL DESIGN OF THE REPUBLIC SQUARE WITH THE FISH MARKET/KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE TRGA REPUBLIKE SA RIBLJOM PIJACOM, raspisivač: CITY OF NOVI SAD/PUBLIC ENTERPRISE FOR CITY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT NOVI SAD; februar-maj 2009; član žirija, http://www.zigns.rs/misc/katalog.pdf
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Međunarodna nagrada "Ranko Radović", predsednik Žirija, 2017-2018; raspisivači: Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, WIENERBERGER d.o.o. KANJIŽA, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, kao suosnivači
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Projekat „Zid“ umetničko prostorna instalacija– međunarodni studentski konkurs, raspisivač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu; januar-april 2009; član žirija http://teamrestart.com/projekti_01.php
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomMaraš Igor; Atanacković Jeličić Jelena; Kostreš Milica; Todorov Marko; Dorić Marija; Todorov Marko; Reba Darko; Miškeljin Ivana; Ecet Dejan; Kojić Radomir; Janjušević Tihomir: Grand Prix međunarodnog Salona arhitekture u Novom Sadu za 2014.godinu za projekat Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (objekat i enterijer). Objekat i eneterijer prikazani su na međunarodnim izložbama: 1. Salon arhitekture u Novom Sadu, 22-30.05.2014., Novi Sad, objavljeno u časopisu DaNS, Str. 09-11, CORBISS. SR.-ID 19320844, ISBN 0351-9775 2. 36. Salon arhitekture 26.03-30.04.2014, Beograd, Katalog izložbe (srpski i engleski jezik), str.23, CORBISS. SR.-ID 206877964, ISBN 978-86-7415-170-9
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš Igor; Ecet Dejan; Atanacković Jeličić Jelena; Kojić Radomir; Kostreš Milica; Maraš Ivana; Miškeljin Ivana; Sladić Mirjana; Todorov Marko; Tkačenko Saša; Učešće na međunarodnoj izložbi: Piazza Disponibile, izložen na "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Dvojezični katalog: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2015, str. 29-30, ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Igor Maraš, dr Jelena Atanacković Jeličić, dr Milica Kostreš, Marko Todorov: Glavni arhitektonsko/građevinski projekat dogradnje OŠ „Žarko Zrenjanin“/ Extension of Elementary School Building in Novi Sad (projekat 2008, izvedeno 2009); prikazano na međunarodnoj izložbi "NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 41-42, ISBN 978-86-7892-365-4
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Reba, D, M Kostreš, I Maraš & M Carević, ur. Urbanistička studija obnove naselja Banatsko Aranđelovo, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2011, ISBN 978-86-7892-337-1; prikazano na 20. međunarodnom Salonu urbanizma, 8-15. novembar 2011, Niš kategorija: Istraživanja i studije iz oblasti urbanizma; objavljeno u dvojezičkom katalogu izložbe 20th International Urban Planning Exibition/20. međunarodni Salon Urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš, 2011, str. 07.18., ISBN 978-86-84275-26-6
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Carević Tomić M., Kostreš M & D Reba, "Land use patterns correlations", učešće na međunarodnoj izložbi "On Architecture - Fifth International Multimedia Event", Beograd, 6-16. decembar, 2017.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Igor Maraš, Dejan Ecet, Milica Kostreš, Darko Reba: Projekat uređenja javne površine u zoni zgrade Narodnog Pozorišta u Subotici / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica; prikazano na međunarodnoj izložbi "NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 31-34., ISBN 978-86-7892-365-4
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaReba D., Kostreš M.: Planning the Allocation of Cultural Resources in Novi Sad', London, Routledge, London, 2017, ISBN 978-1-13-821901-4
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaNikolić S., Tumbas P., Kostreš M., Stanković J.: The New Marketing Management Approach: The Glocal Prosumer. Chapter VI in Engineering Management – Challenges for the Future, H.-J. Bullinger & D. Spath (Eds.), Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (Novi Sad, Serbia), Fraunhofer IAO (Stuttgart, Germany) and DAAAM International (Vienna, Austria), 2013, str. 103-126, ISBN 978-3-902734-01-3
(M18) Uređivanje naučne monografije,tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značajaReba, D; Dinulović, R; Atanacković Jeličić, J; Kostreš, M: Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2011, ISBN 978-86-7892-365-4
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMaraš, I., Atanacković Jeličić, J., Kostreš, M., Todorov, M., Dorić, M., Reba, D. Glavni arhitektonsko/građevinski projekat Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu/Central building of University of Novi Sad (projektovan 2008, u izvođenju 2011-2012) Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 7-10, ISBN 978-86-7892-365-4
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuUsvojeni urbanistički plan “PDR MIŠELUKA II U NOVOM SADU, br. 1.4.15/2006” (objavljen u: Sl. list Grada Novog Sada br. 38/2008) i prikazan u radu u časopisu međunarodnog značaja verifikovanom posebnom odlukom (M24) : Kostreš, M; Reba, D: 'Housing for the new economic elite - a case study of Novi Sad', Facta Universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 8, No.3, 2010, pp. 329-343, ISSN 0354 – 4605, UDC 728.1/3.(497.11)(045)=111. Obrađivač plana: JP ”Urbanizam” Novi Sad Investitor plana: JP ”Zavod za izgradnju grada” Novi Sad Stručna kontrola plana: Komisija za planove Skupštine grada Novog Sada; rukovođenje: predsednik dr Milica Kostreš Sprovođenje procesa usvajanja, kontrola i usaglašavanje sa važećim propisima Republike Srbije: Uprava za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada i Član veća grada Novog Sada zadužen za urbanizam i zaštitu životne sredine dr Jelena Atanacković Jeličić
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKostreš, M., Maraš, I., Atanacković-Jeličić, J., Re-viewing Cityscapes, Facta Universaitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 5, No. 1, 2007, pp. 77-85
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKostreš, M & D Reba, 'Housing for the new economic elite - a case study of Novi Sad', Facta Universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 8, No.3, 2010, pp. 329-343, ISSN 0354 – 4605, UDC 728.1/3.(497.11)(045)=111
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M & J Atanacković-Jeličić, 'Sociopolitical Changes and City Growth – a Case Study of Novi Sad, Serbia', REAL CORP 2011 Conference – Change for Stability: Lifecycles of Cities and Regions, 18-20 maj 2011, Competence Center of Urban and Regional Planning, Essen, pp. 1383-1390, ISBN 978-3-9503110-0-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M., Atanacković-Jeličić, A., Housing Demands Vs. Heritage Protection in Transitional Societas – a Case Study of Novi Sad, Space is luxury - 24th AESOP Annual Conference, Helsinki, 7.-10. juli, 2010.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M., Maraš, I., Reba, D., Mediating Conflicts Between Natural and Built Environment in Vojvodina, zbornik radova – 2nd Blu+Verde International Congress "Environscape", Politecnico di Milano, Milano, 23-24 Oктобар, 2008, pp. 188-196, ISBN 9-788838-743207
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M., Reba, D., Housing for the New Economic Elite - a Case Study of Novi Sad in Serbia, 9th Conference of the European Sociological Association – ESA, Lisabon, 2009, 2-5 Septembar, 2009
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniCarević Tomić M., Kostreš M., Reba D.: Primary and Secondary Uses in Cities – Principles, Patterns and Interdependence, 5. International Academic Conference on Places and Technologies, Beograd, 26-27 April, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMaraš I & M Kostreš, 'Noir City: Dystopian Images of Urban Landscape', International Film Studies and Cinematic Arts Conference, 10-11 June 2015, DAKAM Publishing (D/PB), Istanbul, 2015, pp.505-519, ISBN 978-605-9207-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMedenica R., Kostreš M., Reba D., Carević Tomić M.: GIS-based mapping of development potentials of undervalued regions - a case study of Bačka Palanka municipality in Serbia, 5. International Academic Conference on Places and Technologies, Beograd: University of Belgrade - Faculty of Architecure, 26-27 April, 2018, pp. 758-764, ISBN 978-86-7924-199-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniCarević M & M Kostreš, ’Mixed use as precondition for non-motorized modes’, 5th International Conference Towards a humane city - Urban Transport 2030 – Mastering Change, 5-6 November 2015, Faculty of Technical Sciences, Department for Traffic Engineering, Faculty of Technical Sciences, Department for Traffic Engineering, Novi Sad, 2015, pp. 227-234, ISBN 978-86-7892-739-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniCarević M & M Kostreš, 'Datascapes – In Between Science, Fiction and Architecture', in Bošković, R. et al (Eds.), Radical Space In Between Disciplines, 21-23 September 2015, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2015, pp. 155-161, ISBN 978-86-7892-755-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniReba D, M Kostreš & R Medenica, 'Rhythm of Open Urban Spaces', in Bošković, R. et al (Eds.), Radical Space In Between Disciplines, 21-23 September 2015, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2015, pp. 163-172, ISBN 978-86-7892-755-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić S, Ј Stanković, М Kostreš & Đ Ćelić, 'Place/City Branding and Multiculturalism: (Im)Possibility of Diversity', International Conference Deindustrialization: Phenomena, Consequences, June 2013, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2013, pp. 145–158, ISBN 978-86-7892-562-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M., Atanacković-Jeličić, A., Socio-Demographic Change and Urban Development – a Case Study of Novi Sad in Serbia, City Futures 09, Madrid, 4-6 Jun, 2009
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M., Maraš, I., Mapping the new urban «scape», Prvi međunarodni simpozijum po pozivu "Waterfronts in the Danube region: Learning from the British Experience", Novi Sad, 3-6.mart 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMaraš, I., Kostreš, M., Eastern Harbour District and Ijburg – Rediscovering the City, zbornik radova – iNDiS 2006, Planning, Design, Construction and Renewal in the Construction Industry, 10th National and 4th International Scientific Meeting, Novi Sad, Novembаr 22-24, 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZimmermann, F, M Trummler, D Reba, M Kostreš & D Nedučin, ’Joint development and implementation of the master program ‘Regional Policies and Development’, 5th International Barcelona Conference on Higher Education – Higher Education's Commitment to Sustainability: from Understanding to Action, 23-25 novembar 2010, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, http://www.guninetwork.org/guni/resources/good-practices/good-practices-listing/joint-development-and-implementation-of-the-master-program-2018regional-policies-and-development2019
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M., Atanacković-Jeličić, J., Comparative Analysis of Multi-family Housing Complexes on the Outskirts of Cities in Vojvodina Province, iNDiS 2006, Planning, Design, Construction and Renewal in the Construction Industry, 10th National and 4th International Scientific Meeting, Novi Sad, Novembаr 22-24, 2006
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMedenica, R., М Kostreš, A Оlechnicka & A Ploszaj, ‘Scientific potential and research collaboration of small countries – the case of former Yugoslav countries’, Proceedings of Annual Regional Studies Association European Conference Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories, 15-18 June 2014, Izmir, Turkey, 2014, pp. 92-93, ISBN 978-1-897721-47-6
(M35) Autorizovana diskusija sa međunarodnog skupaKostreš, M., Atanacković-Jeličić, J., Cultural Heritage and Richness of Diversity – Autonomous Province of Vojvodina, Municipality of Novi Sad, Conference «The Cultural Heritage in Balkan Countries – Cooperation and Training Initiatives», Ministry of Cultural Heritage and Activities, Rim, 30. novembar, 2007.
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaReba D., Kostreš M.: Ritam urbane forme, u tematskom zborniku Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije, urednik prof. dr Nađa Kurtović - Folić, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 473-492, ISBN 987-86-7892-661-7
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKostreš, M, I Maraš & J Atanacković Jeličić, Prilog metodologiji projektovanja javnih prostora urbane periferije, u Kurtović-Folić, N, ur., Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2011, Novi Sad, str. 55-70, ISBN 978-86-7892-254-1
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaКостреш, М, 'Урбани контексти архитектонских објеката за сценске догађаје у Републици Србији', у Динуловић, Р, Д Константиновић & М Зековић, ур., Архитектура сценских објеката у Републици Србији, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, Нови Сад, стр. 137-152, ISBN 978-86-7892-255-8
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaReba, D & M Kostreš, Analiza potencijala otvorenih prostora centralnih područja vojvođanskih gradova kao mesta socijalizacije, u Kurtović Folić, N, ur., Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2011, Novi Sad, str. 33-55, ISBN 978-86-7892-254-1
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeKostreš, M & I Udicki, ur., Studija arheobotaničke bašte Muzeja Vojvodine, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2013, ISBN 978-86-7892-568-9
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeРеба, Д, М Костреш, И Мараш & М Царевић, ур., Урбанистичка студија обнове насеља Банатско Аранђелово, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, ISBN 978-86-7892-337-1
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeKostreš M., Nožinić R., Medenica R.: Urbanistička studija prostorne kulturno-istorijske celine „Stari centar Vranjeva“, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2017, ISBN 978-86-7892-991-5
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeРеба, Д, М Костреш & И Мараш, ур., Урбанистичка студија централног подручја Бачке Паланке, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2009, ISBN 978-86-7892-198-8
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTrkulja, J., Kostreš, M., Maraš, I.: A City in Flux, Creating a New Urban Identity and Promoting Sustainable Designs, BDC Journal, Vol.9, 2008, pp. H2(1)- H2(10), ISSN 1121-2918
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKostreš, M., Maraš, I., Atanacković-Jeličić, J., Design Tool for Making Meaning - Rebuilding "the Lost Communities" on the Outskirts of the Cities in Serbia, BDC Journal, Vol.9, 2008, pp. A2(1)- A2(10), ISSN 1121-2918
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaКостреш, М, 'Компаративни приказ насеља са вишепородичним становањем на периферији војвођанских градова', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 58, Нови Сад, 2007, стр.53-56, ISSN 0351-9775
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaКостреш, М, 'Карактеристике, токови и модели субурбанизације у 20. и 21. веку', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 56, Нови Сад, 2006, стр. 60-62, ISSN 0351-9775
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaКостреш, М, 'Концепт савременог предграђа и урбане периферије', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 55, Нови Сад, 2006, стр. 72-74, ISSN 0351-9775
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaКостреш, М, 'Нада је на другој обали', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 53, Нови Сад, 2006, стр. 6-8, ISSN 0351-9775
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaВрачарић, М, 'Подграђе као простор јавних догађаја', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 44, Нови Сад, 2003, стр. 16-18, ISSN 0351-9775
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaВрачарић, М, 'Урбана периферија – мит и нови концепти', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 43, Нови Сад, 2003, стр. 49-51, ISSN 0351-9775
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniReba, D., Kostreš, M., Savremene transformacije centralnih područja vojvođanskih gradova, koncepcije i pristupi rešenju saobraćaja, zbornik radova, I savetovanje sa međunarodnim učešćem Savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima, Novi Sad, 18-19. oktobar, 2007, str. 15-21
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaКостреш, М., Урбано-руралне везе и односи између насеља, докторска дисертација, Факултет техничких наука, 2012.
(M72) Odbranjen magistarski radКостреш, М., Урбана периферија војвођанских градова – насеља са вишепородичним становањем, магистарска теза, Факултет техничких наука, 2005.
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.39/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара Цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.40/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.40/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.45/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.45/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.52/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада; 2012; Сл. лист Града Новог Сада, бр.3/2012 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду; 2012; Сл. лист Града Новог Сада, бр.15/2012 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан генералне регулације простора мешовите намене западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду; 2012, Сл. лист Града Новог Сада, бр.15/2012 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду; 2010; Сл. лист Града Новог Сада, бр.61/2010 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloПлан детаљне регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-Суботица-граница Мађарске, деоница: Стара Пазова – Нови Сад, на подручју града Новог Сада; 2012; Сл. лист Града Новог Сада, бр.13/2012 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetNikolić S., Kostreš M., Mladenović V.& S. Polić: Ekološki marketing menadžment: Savremena dekonstrukcija, FTN, Novi Sad, 2017.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu25.09.2022.
Vanredni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu25.09.2017.
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu25.09.2012.
Asistent - stari nazivArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka13.07.2009.