др Илија Ковачевић


Недостаје слика

др Илија Ковачевић

Саветник декана


Телефон021/485-2285
E-mail
КанцеларијаКабинет 610

Рођен 16.07. 1948. године у Шидским Бановцима. Дипломирао 1971. године на ПМФ у Новом Саду, одсек математика.
Магистрирао 1975. на осеку за математику ПМФ у Београду, а докторирао 1979. године на ПМФ у Београду.
После завршетка студија радио је до 30.јуна 1972.године као руководилац вежби на предмету Математика на Технолошком факултету у Новом Саду где је био примљен на одређено време.
Од 1972. године ради на ФТН у Новом Саду, где је изабран за асистента за математику, затим за доцента 1980. године, ванредног професора 1985. године, а 1990 године за редовног професора математике.
Аутор је (и ко-аутор) 31 књиге и приручника из различитих курсева математике, 36 научних радова у часописима медјународног значаја ,три рада у часописима националног значаја ,један рад у монографији нацоналног значаја а за (Mathematical Reviews( AMS) написао је око 50 извештаја радова (стални извештач за Mathematical Reviews је од 1980.године), 35 стручних радова.
Био је учесник на 10 конгреса медјународног значаја, где је саопштавао радове као и више конгреса и симпозијума националног значаја на којима је увек саопштавао своје радове.
Био је учесник и носилац тема на 6 пројеката националног значаја. Био је члан комисија за одбране специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација.
У току студија био је у извршном одбору и материјалној комисији студентске организације на ПМФ у Новом Саду.
На ФТН је био помоћник и директор Научно образовног института за примењене основне дисциплине и заменик председника Савета Факултета. Био је делегат у Скупштини Универзитета, члан комисије за природне науке СИЗНРВ, заменик преседника конференције кругова за више и високо шкослтво, заменик и председник већа радника СИЗ за више и високо образовање техничких и хемијско-технолошких струка Војводине, члан финансијске комисије СИЗ-а за усмерено више и високо образовање техничких и хемијско-технолошких струка, председник Скупштине СИЗза више и високо образовање пољопривредних, техничких и технолошких струка Војводине, члан Просветног савета Војводине, председник комисије за математику Просветног савета Војводине.
Продекан за наставу ФТН био је од 1991-1998, и од 2000 -2012. Од 1.10.2012. обавља дужност Саветника декана а од априла 2015. је члан Националног савета за високо образовање Републике Србије. У оквиру продеканских активности треба истаћи уводјење Информатора (од шк.1992/93.) за упис студената, публиковање наставних планова и програма ФТН за основне и магистарске студије на српском и енглеском језику, а посебно уводјење Додатка дипломе (на српском и енглеском језику) на ФТН у Новом Саду, који се издаје од школске 2004/05 године. Додатак дипломе је позитивно оцењен на министарској конференцији у Бергену и Република Србија је добила прелазно оцену. Додатак дипломе је усвојен као модел додатка на Универзитету у Новом Саду, а министар је препоручио свим Универзитетима да издају додатак дипломе по узору Додатка дипломе ФТН. Од изласка новог Закона о високом образовању направљен је нов додатак дипломе за све нивое студија на српском и енглеском језику. Уз велики труд ФТН је први започео издавање мастер диплома.

Саветник декана
Радно местоОрганизациона јединица
Редовни професорКатедра за математику
НазивУ Установи
/

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1971

Неколико врста компактности

Магистратура

Математичке науке

Природно Матеметички Факултет

1975

Нека уопштења компактности

Докторат

Математичке науке

Природно Матеметички Факултет

1979

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSimić D., Kovačević I., Simić S.: Insolvency prediction for assessing corporate financial health , LOG J IGPL, 2012, Vol. 20, No 3, pp. 536-549, ISSN 1367-0751
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKiurski J., Marić B., Aksentijevic S., Oros I., Kecić V., Kovačević I.: Indoor air quality investigation from screen printing industry, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, Vol. 28, pp. 224-231, ISSN 1364-0321, UDK: DOI: 10.1016/j.rser.2013.07.039
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSimić D., Tepić J., Gajić V., Kovačević I., Lalić B.: The application of recycled aluminium and plastics in environmental protection, Metalurgija, 2014, Vol. 52, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSimić D., Tepić J., Gajić V., Kovačević I., Lalić B.: Material and information flows pertaining to aluminum alloy pipe distribution, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 541-544, ISSN 0543-5846
(М23) Рад у међународном часописуSimić D., Kovačević I., Simić S.: Insolvency prediction for assessing corporate financial health DOI 10.1093/jigpal/jzr009, LOG J IGPL, 2011, ISSN 1367-0751
(М23) Рад у међународном часописуMihailović A., Grujić S., Kiurski J., Krstić J., Oros I., Kovačević I.: Occupational noise in printing companies, Environmental Monitoring and Assesment, 2011, Vol. 181, No 1-4, pp. 111-122, ISSN 1573-2959 (Online), UDK: DOI: 10.1007/s10661-010-1817-5
(М23) Рад у међународном часописуKiurski J., Adamović (Majkić) S., Oros I., Krstić J., Kovačević I.: ADSORPTION FEASIBILITY IN THE Cr(TOTAL) IONS REMOVAL FROM WASTE PRINTING DEVELOPER, Global NEST Journal, 2012, Vol. 14, No 1, pp. 18-23, ISSN 1790-7632
(М23) Рад у међународном часописуSimić D., Kovačević I., Simić S.: Insolvency prediction for assessing corporate financial health DOI 10.1093/jigpal/jzr009, Logic Journal of the LGPL / Interest Group in Pure and Applied Logics, 2011, ISSN 1367-0751
(М23) Рад у међународном часописуKiurski J., Oros I., Ralević N., Kovačević I., Adamović (Majkić) S., Krstić J., Čomić L.: Cluster and principal component analysis in the assessment of fountain solution quality, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2013, Vol. 8, No 1, pp. 19-23, ISSN 1842-4090
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKiurski J., Oros I., Ralević N., Kovačević I., Adamović (Majkić) S., Krstić J., Nedović Lj.: Multivariate Statistical Interpretation of Fountain Solutions as Indicator of Environmental Pollution, Journal of Environmental Indicators, 2012, Vol. 7, pp. 11-19
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKiurski J., Nedović Lj., Adamović (Majkić) S., Oros I., Krstić J., Kovačević I., Čomić L.: Nonlinear Correlation Model in the Assessment of Screen Printing Indoor Pollution, American Journal of Environmental Engineering, 2012, Vol. 2, No 2, pp. 35-38, ISSN 2166-465X
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKiurski J., Adamović D., Oros I., Krstić J., Adamović (Majkić) S., Vojinović-Miloradov M., Kovačević I.: Correlation between Ozone and Total VOCs in Printing Environment, Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2011, Vol. 5, No 5, pp. 423-428, ISSN 1934-7375
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, On (X,p) spaces, Matematički vesnik 3(16)(31) 1979., 149-155.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБојанић Р., Ковачевић И., Нилолић Д., Манасијевић А. : Значај специјалистичких академских студија, 24. Трендови развоја ТРЕНД, Копаоник, 21-23 Фебруар,2018, пп.180-183, ИСБН 978-86-6022-031-0
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИ.Ковачевић, Н.Ралевић, В.МарићВ.Ћурић, Интеграли функција више променљивих и теорија поља, ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови Сад, 2012, 1-191
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИ.Ковачевић, В.Марић, М.Новковић, Б.Царић, Н.Ралевић,С.Медић, Математичка анализа 1 - диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине (Поновљено и допуњено издање),ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови Сад,2012., 1-280.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИ. Ковачевић, Н. Ралевић, Б.Царић,В.Марић,М.Новковић,С.Медић,Математичка анализа 1- уводни појмови и гранични процеси ,(Поновљено и допуњено издање), ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници) Нови Сад, 2012,1-155.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИ. Ковачевић, Н. Ралевић, Функционална анализа,ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови Сад, (Поновљено и допуњено издање)2004., 1-203.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметН. Аџић, И. Ковачевић, В. Марић, В. Унгар, Математичка анализа 2, ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови Сад, 1996., 1-299.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметИ.Ковачевић, Б.Царић, В.Ћурић,С.Медић, Тестови са испита из математичке анализе 1, ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови Сад, (Поновљено и допуњено издање),2012, 1-178.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМ.Новковић, Б.Царић, С.Медић,В.Ћурић И.Ковачевић, Збирка решених задатака из математичке анализе 1, ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови Сад, (Поновљено и допуњено издање),2012., 1-375.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМ.Новковић,Б.Царић,И.Ковачевић, Збирка решених задатака из вероватноће и статистике, ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови Сад, (Поновљено и допуњено издање) 2012., 1-169.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИ. Ковачевић, Алгебра, Научна књига, Београд, 1990., 1-116.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметН.Ралевић, И.Ковачевић, Збирка решених задатака из функционалне анализе, ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), 2004
(М23) Рад у међународном часописуI.Kovačević, On alfa-Hausdorff subsets, almost closed mappings and almost upper semicontinuous decomposition, Indian Jurnal of Pure and Applied mathematics 20 (4) 1989., 334-340.
(М23) Рад у међународном часописуI.Kovačević, On almost closed mapping, paracompactness and partial equivalence relatuions, Indian Journal of Pure and Applied mathematics,25(9), 1994., 949-954.
(М23) Рад у међународном часописуI.Kovačević, Some properties of Mn subsets and almost closed mappings, Indian J.pure appl. Math., 27(9), 1996., 875-881.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, A note on alfa -nearly paracompact (alfa-almost paracompact) sets and almost closed mappings, Glasnik matematički 22(42) 1987., 163-169.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, Almost continuity and nearly (almost) paracompactness, Publ.Inst.Math. (New.Series.) 30(44) 1981., 73-79.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, Continuity and paracompactness, Glasnik matematički 19(39) 1984., 155-161.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, Some properties of nearly compact and almost compact spaces. Math.Balk. 7(24) 1977., 195-200.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, On nearly strongly paracompact and almost paracompact spaces, Publ. Inst. Math. (New Series.) 23 (37) 1978., 109-116.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, A note on Dp-spaces, Acta Sci.math.Szeged 53(3-4) 1988., 331.336.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, A note on nearly paracompactness, Math.Moravica 7, 2003., 15-21...
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, Some properties of subsets, almost closed mappings and paracompactness, Novi Sad J.Math. 29(1), 1999., 177-184.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, On Mn subsets, Novi Sad J.Math .27(1) 1997., 45-52.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, On paracompactness and almost closed mappings, Publ. Inst.Math (New Series) (55-69), 1994, 98-104.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, Some properties of subsets and almost closed mappings, Univ.u Novom Sadu Zb.Rad.Prir.Mat.fak. (19-1) 1989., 119-128.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, A note on alfa -regularity and compactness, Univ. u Novom Sadu Zb.Rad.Prir.Mat.Fak. (19-1) 1989., 109-117.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, On subsets, almost closed mappings and paracompactness, Glasnik matematički 24(44) 1989., 125-132.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, A note on subsets and almost closed mappings, Zb.Rad.Prir.Mat.fak.Univ. u Novom Sadu (17-1) 1987., 137.141.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI.Kovačević, On nearly and almost paracompactness, Annales de la Societe Scientifique Bruxelles (102) 1988., 105-118.