Информатор - 2018/19


12.09.2014. - 11:37 

У Информатору I можете пронаћи све информације о упису у I годину свих нивоа и врста студија док се у Информатору II налази списак предмета у оквиру сваког студијског програма.

Информатор I 2018/19. - Опште информације и правила конкурисања и уписа


Информатор II је подељен у више докумената према врсти студија.

Информатор ОАС списак предмета
Информатор ОСС списак предмета
Информатор МАС списак предмета
Информатор САС списак предмета
Информатор ДАС списак предмета
Информатор ССС списак предмета