Информатор - 2017/18


12.09.2014. - 11:37 

У Информатору I можете пронаћи све информације о упису у I годину свих нивоа и врста студија док се у Информатору II налази списак предмета у оквиру сваког студијског програма. Информатор II је подељен у више докумената према врсти студија.

Информатор I - основне информације о упису

Информатор II - основне академске студије

Информатор II - основне струковне студије

Информатор II - мастер академске студије

Информатор II - специјалистичке академске студије

Информатор II - специјалистичке струковне студије

Информатор II - докторске студије