Литература за пријемни испит


25.09.2017. - 10:12 
Препоручена литература за спремање пријемног испита за све области на Факултету техничких наука:

1. Средњошколски уџбеници из математике.

2. Припрема за пријемни испит из математике, Катедра за математику, ФТН, 2017.

3. Збирка тестова и решења с пријемних испита (тестови логике, геометрије и математике с архитектонском и општом културом, просторне композиције и слободоручног цртања). Збирка (пдф формат) налази се на сајту Факултета, страница посвећена упису 2016.

Области из математике можете погледати ОВДЕ.

Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Архитектуру:

Архитектура:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион - Арт, Београд, 2009.

Општа култура:
1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбеник, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
3. В. Галовић,  Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и средње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
4. С. Маринковић,  Музичка култура за стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
5. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.


Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн:

Архитектура

1. Ранко Радовић: Нова антологија кућа, Грађевинска књига, Београд, 2001.

Сценске уметности

1. Роналд Харвуд: Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.

Визуелне уметности

1. В. Галовић, Б. Гостовић: Ликовна култура за гимназију и средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.

Примењене уметности и дизајн

1. Памела Хауард: Шта је сценографија, Клио, Београд, 2002.

Музичка уметност

1. Соња Маринковић: Музичка култура за стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Књижевност

1. Љ. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.

Материјал за припрему теста склоности који се полаже за упис на Инжењерство заштите животне средине; Инжењерство заштите на раду и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара можете погледати ОВДЕ.

Материјал за припрему теста склоности који се полаже за упис на Грађевинарство можете погледати ОВДЕ.