Литература за пријемни испит


25.09.2017. - 10:12 
Препоручена литература за спремање пријемног испита за све области на Факултету техничких наука:

1. Средњошколски уџбеници из математике.

2. Збирка Припрема за пријемни испит из математике, Катедра за математику, ФТН, 2018.

3. Збирка тестова и решења с пријемних испита (тестови логике, геометрије и математике с архитектонском и општом културом, просторне композиције и слободоручног цртања.

Области из математике можете погледати ОВДЕ.

Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Архитектуру:

Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн:

Архитектура
1. Ранко Радовић: Нова антологија кућа, Грађевинска књига, Београд, 2001.
Сценске уметности
1. Роналд Харвуд: Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.
Визуелне уметности
1. В. Галовић, Б. Гостовић: Ликовна култура за гимназију и средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
Примењене уметности и дизајн
1. Памела Хауард: Шта је сценографија, Клио, Београд, 2002.
Музичка уметност
1. Соња Маринковић: Музичка култура за стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
Књижевност
1. Љ. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.

Материјал за припрему теста склоности који се полаже за упис на Инжењерство заштите животне средине; Инжењерство заштите на раду и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара можете погледати ОВДЕ.

Материјал за припрему теста склоности који се полаже за упис на Грађевинарство можете погледати ОВДЕ.