Припремна настава из МАТЕМАТИКЕ


08.11.2017. - 08:53 
Припремна настава из MATEMATIKE за упис на студијске програме: Енергетику, електронику и телекомуникације; Рачунарство и аутоматику; Мехатронику; Софтверско инжењерство и информационе технологије; Примењено софтверско инжењерство; Мерење и регулацију; Биомедицинско инжењерство; Инжењерство информационих система; Информациони инжењеринг; Саобраћај и транспорт; Поштански саобраћај и телекомуникације; Геодезију и геоматику; Грађевинарство; Чисте енергетске технологије; Анимацију у инжењерству; Производно машинство; Механизацију и конструкционо машинство; Енергетику и процесну технику; Техничку механику и дизајн у техници; Индустријско инжењерство; Инжењерски менаџмент; Графичко инжењерство и дизајн; Инжењерство заштите животне средине; Инжењерство заштите на раду; Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара. Основне струковне студије: Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије; Електроника и телекомуникације; Софтверске и информационе технлогије ПОЧИЊЕ У ФЕБРУАРУ 2018. ГОДИНЕ.

Препоручена литература за спремање пријемног испита за све области на Факултету техничких наука:

1. Средњошколски уџбеници из математике.

2. Припрема за пријемни испит из математике, Катедра за математику, ФТН, 2017. (може се купити у Скриптарници факултета, сваким радним даном од 7 до 15 часова, по цени од 600,00 динара).

3. Збирка тестова и решења с пријемних испита (тестови логике, геометрије и математике с архитектонском и општом културом, просторне композиције и слободоручног цртања). Збирка (пдф формат) налази се на сајту Факултета, страница посвећена упису 2018.

Области које се спремају можете погледати овде.