Предмет: Математика 3 (06 - M4201)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из теорије редова, интегралних трансформација, интеграла, теорије поља и парцијалних диференцијалних једначина.
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи пређено градиво из теорије редова, интегралних трансформација, интеграла, теорије поља и парцијалних диференцијалних једначина.
Теоријска настава (предавања): Теорија редова (Бројни, функционални, степени и Фуријеови редови.).Интегралне трансформације (Несвојствени интеграл. Лапласова и Фуријеова трансформација.). Интеграли (Двоструки, троструки, криволинијски и површински интеграл. Формуле везе.). Теорија поља (Векторска функција једне и више променљивих; гранична вредност; непрекидност; извод. Скаларна поља; извод у правцу; градијент;Хамилтонов оператор. Векторска поља; ротор; дивергенција; рад; циркулација; флукс.).Парцијалне диференцијалне једначине(П Д Ј првог реда. П Д Ј другог реда; хиперболичне, параболичне и елиптичне једначине. Нумеричко решавање П Д Ј.). Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко-рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. Излагање теоретског дела пропраћено је одговарајућим примерима који доприносе разјашњењу теоретског дела градива. На рачунским вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа 3 дела (први део: теорија редова и интегралне трансформације; други део: интеграли и теорија поља; трећи део: парцијалне диференцијалне једначине.). Усмени део завршног испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Н. Аџић, И. Ковачевић, В. Марић, В. УнгарМатематичка анализа 21996ФТН, Едиција- Техничке науке (1), Нови СадСрпски језик
М. СтојаковићМатематичка анализа 22004Сyмбол, Нови СадСрпски језик
Н. М. Ралевић, Л. ЧомићЗбирка решених испитних задатака из математичке анализе ИИ2003Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
И. М. Ковачевић, В. С. Марић, Н. М. РалевићИнтеграли функција више променљивих и теорија поља2012ФТН Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда35.00
Практични део испита - задацинеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ралевић др Небојша
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Лукић др Тибор
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Дедеић Јована
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Јолић Маја

Аудиторне вежбе