Master akademske studije / Inženjerstvo tretmana i zaštite voda
Inženjerstvo tretmana i zaštite voda

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer tretmana i zaštite voda (Mast. inž. tret. i zašt. vod.)


Obrazovno polje
IMT


Naučno-stručne oblasti
Tretman i zaštita voda: Tehničko-tehnološke nauke; Prirodno-matematičke nauke


Trajanje (god/sem)
2 / 4


Ukupan broj ESPB bodova
120


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Viši kurs matematike 121100.003
Analiza sistema zaštite životne sredine22101.006
Izborna pozicija 123000.006
Izborna pozicija 230-30-300.00-1.007
Izborna pozicija 322000.004
Analiza tokova materijala20200.004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Tehnološki procesi u kontroli kvaliteta voda32000.008
Hidrotehnički objekti i sistemi22100.006
Upravljanje čvrstim otpadom22000.005
Monitoring i upravljanje sistemima30300.006
Izborna pozicija 422000.005

Godina: 2, Semestar: Zimski

Projektovanje procesa tretmana vode za piće32001.007
Alternativni separacioni procesi u tretmanu voda30300.006
Upravljanje kvalitetom voda i metode remedijacije sedimenta33000.006
Stručna praksa00006.004
Hidraulika tečenja u otvorenim tokovima22000.006

Godina: 2, Semestar: Letnji

Projektovanje procesa tretmana otpadnih voda33000.005
Izborna pozicija 120-20-200.004
Master rad - studijski istraživački rad000100.0012
Master rad - izrada i odbrana00007.0010