Predmet: Čisti izvori električne energije (12 - EZ300)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektroenergetski sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2012..

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o postojećim potencijalima za eksploataciju čistih izvora električne energije, kao i principa rada i eksploatacije električnih centrala na ovakve energente, pre svega energije vetra, sunca i vode (male hidroelektrane), ali i energije dobijene iz biomase, geotermalnih izvora i dr. Treba da se detaljno upoznaju o načinima rada, projektovanja, konstruisanja i tehno-ekonomskim aspektima njihove primene, a posebno u svetlu raspoloživih kapaciteta u Vojvodini i Srbiji. Pored toga, predstaviće se i načini uključivanje ovih izvora u postojeći elektro-distributivni sistem, kao i svi problemi i prednosti ovakvog pristupa.
Predmet je koncipiran tako da, zahvaljujući spoju teorijskog i praktičnog pristupa, studentima daje saznanja opštih principa korišćenja čistih energetskih tehnologija za proizvodnju električne energije. Studenti će biti osposobljeni da proračunavaju, koriste i projektuju postrojenja za konverziju obnovljivih izvora u električnu, te da unapređuju mogućnosti njihove primene. Steći će i praktična iskustva u radu sa vetro i solarnim elektranama, kao i sa načinima njihovog priključenja i rada u postojeći elektroenergetski sistem.
Uvod – pojam i vrste čistih izvora energije i mogućnosti konverzije u električnu energiju. Metode estimacije energetskog potencijala država, regija ili određenih lokacija. Pregled raspoloživih softverskih alata. Stanje u globalnoj ekonomiji i karakteristični trendovi. Pregled realizovanih kapaciteta u Evropi, Srbiji i Vojvodini. Konvertori energije sunca, vetra i vode u električnu energiju: teorija, modeli i način funkcionisanja. Karakteristike i izbor električnih generatora u elektranama na vetar. Složene elektrane (farme vetrenjača, Fotonaposke elektrane) – način rada, havarijski režimi, menadžment, povezivanje sa EES. Male hidro elektrane - konstrukcija, upravljanje i priključenje. Primena ostalih obnovljivih izvora- principi rada i mogućnosti primene. Tehno-ekonomske analize primene obnovljivih izvora: načini i analize. Stanje na tržištu i primeri realizovanih elektrana u Srbiji i Evropi.
Nastavne metode uključuju predavanje i aktivno učešće studenata kroz diskusiju na zadate teme, grupni i individualni naučno-istraživački rad, obradu studije slučajeva, itd. Teorijski aspekti i matematički modeli će biti izlagani na predavanjima, dok će praktičan rad i simulacije rada biti rađene u sklopu vežbi. Samostalni rad studenata će biti iskazan kroz izradu projekta/studija slučajeva.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
V.Katić, I.Kapetanović,V.FuštićObnovljivi izvori električne energije2007TEMPUS-JADES, Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Tushar K. Ghosh, Mark A. PrelasEnergy Resources and Systems - Volume 2: Renewable Resources2011Springer, HeidelbergEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić Vladimir

Predavanja
Nedostaje slika

Dumnić dr Boris
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gecić dr Marko
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cvetićanin dr Stevan
Docent

Auditorne vežbe