Predmet: Specijalistički rad (06 - SSRE1)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektrotehničko i računarsko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2007..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i inženjerskom praksom u njihovom rešavanju. Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja izveštaja nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su sprovedene u okviru zadate teme specijalističkog strukovnog rada. Izradom specijalističkog strukovnog rada studenti stiču iskustvo za pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezulatate do kojih se došlo. Pored toga, cilj izrade i odbrane specijalističkog strukovnog rada je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz oblasti specijalizacije ,radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabrane oblasti i proučavanja različitih metoda i radova koji se odnose na sličnu problematiku. Izradom specijalističkog strukovnog rada studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove specijalizacije. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezentovati rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretnog specijalističkog strukovnog rada, njegovom složenošću i strukturom. Student proučava stručnu literaturu, stručne specijalističke radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom specijalističkog strukovnog rada. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava strukovni specijalistički rad u pismenoj formi u skladu sa predviđeni pravilima Fakulteta tehničkih nauka.
Mentor spec.struk. rada sastavlja zadatak spec.struk. rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da završni rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom spec.struk. rada, koristeći literaturu predloženu od mentora. Tokom izrade spec.struk. rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog spec.struk. rada. U okviru teorijskog dela spec.struk. rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti specijalizacije a u vezi teme spec.struk. rada. Student sačinjava specijalistički strukovni rad i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komsiji. Odbrana specijalističkog strukovnog rada je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
-Aktuelni časopisi svih godina izdavanja-
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana specijalističkog radaneda50.00
Izrada sa teorijskim osnovama specijalističkog radaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!