Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer primenjene matematike (Mast. inž. prim. mat)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Primenjena matematika: Tehničke nauke; Matematičke nauke


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


Tradicionalna podela na naučne i obrazovne oblasti je dovela nerazumevanja inženjera različitih struka pri zajedničkom radu na istom projektu, kao i do nedovoljnih znanja različitih struka za realizaciju složenih sistema koji se danas sreću u praksi. Inženjeri različitih struka pri raspravljanju o nekom problemu „ne govore isti jezik“. Svaka struka vidi dominantno samo svoj aspekt. Obzirom na tesnu povezanost matematike i tehničkih disciplina tako da je pri kreiranju modela u tehnici neophodno pored znanja iz tehnike posedovati znanja iz matematike....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Ovcin dr Zoran
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 12200024
Izborna pozicija 5220004
Izborna pozicija 6220004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborna pozicija 7220004
Stručna praksa000044
Studijski istraživački rad sa teorijskim osnovama00011010
Izrada i odbrana master rada00001010