Predmet: Elektromašinski materijali (12 - ZC003)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.10.2012..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti nauke o materijalima i materijala koji se koriste u elektroenergetskim uređajima i mašinstvu.
Stečena znanja se koriste za uspostavljanje veze između strukture i osobina materijala i primene u različitim mašinskim delovima i konstrukcijama i delovima elektroopreme, kao i za izbor materijala za povećavanje efikasnosti uređaja.
Uvodna razmatranja o materijalima uopšte. Zavisnost osobina materijala od atomske, kristalne mikro i makro strukture. Nesavršenosti (greške) u kristalima. Teorija legiranja. Karakteristični tipovi faznih dijagrama, jedno i dvo komponentnih sistema. Fazne transformacije tečno/čvrsto i čvrsto/čvrsto. Mehanizmi ojačanja i loma materijala. Podela i karakteristike inženjerskih materijala: a) Metalni materijali. Značaj mehaničkih osobina i njihovo eksperimentalno određivanje. Metalni materijali na bazi željeza, bakra i aluminijuma; osobine i primena. b) Keramički materijali – struktura, osobine i primena. v) Polimeri – struktura, osobine i primena. g) Kompozitni materijali (nano, mikro i makro kompozitni materijali), osobine i primena. Izbor materijala.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 12007FTN, Novi Sad 2007Srpski jezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 22007FTN, Novi Sad 2007Srpski jezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 32007FTN, Novi Sad 2007Srpski jezik
W.D. Callister, Jr.Materials Science and Engineering2008John Wiley &Sons.Inc. New YorkEngleski
D. R. Askeland and P. P. FulayEssentials of Materials Science and Engineering2010Cengage Learning USAEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prezentacijadada10.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rajnović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rajnović dr Dragan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Baloš dr Sebastian
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Labus Zlatanović Danka
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Konjević Stanislav

Organizacija izvođenja laboratorijskih vežbi-laboranti
Nedostaje slika

Simić Stanislav
Stručni saradnik-Laborant

Organizacija izvođenja laboratorijskih vežbi-laboranti