Годишњи распореди одржавања испита за школску 2013/14


03.10.2013. - 08:42
1. Студијски програми чија се настава изводи (или ће се изводити) континуално у два нивоа студија на ФТН-у (Основне академске студије и Мастер академске студије)
   Анимација у инжењерству
   Архитектура
   Биомедицинско инжењерство
   Чисте енергетске технологије
   Енергетика, електроника и телекомуникације
   Електроенергетски софтверски инжењеринг
   Геодезија и геоматика и Геоинформатика
   Графичко инжењерствои дизајн
   Грађевинарство
   Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
   Инжењерство заштите на раду
   Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
   Инжењерство заштите животне средине
   Машинство
   Мехатроника
   Рачунарство и аутоматика
   Саобраћај
   Сценска архитектура и дизајн
   Софтверско инжењерство и информационе технологије
   Софтверске информационе технологије – Одељење у Лозници

2. Мастер академске студије (студијски програми чија се настави изводи у једном нивоу студија – Мастер академске студије)
   Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму
   Енергетски менаџмент
   Логистичко инжењерство и менаџмент
   Индустријско инжењерство – Развој и управљање животним циклусом производа
   Индустријско инжењерство – Напредне инжењерске технологије
   Инжењерство третмана и заштите вода – Темпус
   Математика у техници
   Планирање и управљање регионалним развојем   

3. Основне струковне студије
   Основне струковне студије Електроенергетика-обновљиви извори електричне енергије
   Основне струковне студије Софтверске и информационе технологије – Инђија
   Основне струковне студије Софтверске и информационе технологије – Лозница

   Распоред испита за све студијске програме је дат у pdf формату.

   Напомена:

   Обавезно у вашем интернет browser-у урадити “Reload current page” или “Refresh”, да би се учитао тренутно важећи рапоред са ФТН сервера (да се неби десио случај да читате стари распоред, који се тренутно налази на вашем рачунару).

   Продекан за наставу
   Проф. др Драгиша Вилотић