Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent Stana VasićAsistent30.01.2023.Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku20230130