Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent-master Stana VasićAsistent-master30.01.2023.Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku20230130