Predmet: Mašinski materijali (06 - M105)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastNauka o materijalima i inženjerski materijali
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti nauke o materijalima i materijala koji se koriste u mašinstvu.
Stečena znanja se koriste za uspostavljanje veze između karakteristika i osobina materijala i primene materijala u različitim mašinskim delovima i konstrukcijama.
Uvodna razmatranja o materijalima uopšte. Zavisnost osobina materijala od atomske, kristalne mikro i makro strukture. Specifičnosti atomske i kristalne strukture materijala. Nesavršenosti (greške) u kristalima. Plastičnost kristala. Teorija legiranja. Karakteristicni tipovi faznih dijagrama, jedno, dvo i tro komponentnih sistema. Fazne transformacije tecno/čvrsto i čvrsto/čvrsto. Mehanizmi ojačavanja i loma materijala. Podela i karakteristike inženjerskih materijala: 1. Metalni materijali. Uticaj mikrostrukture na osobine metalnih materijala. Značaj mehaničkih osobina i njihovo eksperimentalno određivanje. Metalni materijali na bazi železa, bakra i aluminijuma, osobine i primena. 2. Keramički materijali – struktura, osobine i primena. 3. Polimeri – struktura, osobine i primena. 4. Kompozitni materijali (nano, mikro i makro kompozitni materijali), osobine i primena. Izbor materijala.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propracen karakteristicnimprimerima radi lakšeg razumevanja. Na laboratorijskim vežbama se prakticno primenjuju stecena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Poredpredavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 12007FTN, Novi SadSrpski jezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 22007FTN, Novi SadSrpski jezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 32007FTN, Novi SadSrpski jezik
V. ĐorđevićMašinski materijali2001Mašinski fakultet , BeogradSrpski jezik
H.ŠumanMetalografija1981Tehnološko – metalurški fakultetSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada10.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rajnović dr Dragan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Labus Zlatanović Danka
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dramićanin dr Miroslav
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Terek dr Pal
Docent

Laboratorijske vežbe