Pripremna nastava za prijemni ispit iz MATEMATIKE


03.01.2018. - 11:44 

Fakultet tehničkih nauka u narednom periodu organizovaće pripremnu nastavu za prijemni ispit iz matematike.

Predavanja će držati profesori i asistenti Katedre za matematiku Fakulteta tehničkih nauka. Biće ponovljeno srednješkolsko gradivo sa posebnim naglaskom na oblasti koje su potrebne za polaganje prijemnog ispita i lakše praćenje fakultetskih predavanja.

Nastava će biti držana subotom u obimu od 40 časova (10 subota po 4 časa).

Postoje 2 termina početka kursa:

03. februar, u 12,00 časova u holu FTN ispred Biblioteke

03. mart, u 12,00 časova u holu FTN ispred Biblioteke

U junu će biti održani dodatni kursevi u zavisnosti od interesovanja. Takođe, poslednje nedelje pred prijemni ispit, biće održani kursevi ponavljanja gradiva sa fondom od 20 časova. Informacije o terminima održavanja kurseva u junu, biće naknadno objavljene.

Cena kursa je 12.500,00 din.

Uplatnicu popuniti kao što je dole naznačeno i predati profesoru na početku kursa.

Podaci za uplatnicu:

Svrha uplate: PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI IZ MATEMATIKE
Primalac: FTN (MATEMATIKA); NOVI SAD, TRG D. OBRADOVIĆA 6
Šifra plaćanja: 189
Račun primaoca: 840-1710666-12
Model: 97
Poziv na broj: 3905301005

Za dodatne informacije možete se informisati od 8,00 do 13,00 časova, na brojeve telefona 021/6350-770 ili 021/485-2280 (sekretarica Lela).