Pripremna nastava za prijemni ispit iz MATEMATIKE (za 2019. godinu)


21.01.2019. - 08:45 

Fakultet tehničkih nauka (FTN) u narednom periodu organizovaće pripremnu nastavu za prijemni ispit iz matematike.
Predavanja će držati profesori i asistenti Katedre za matematiku Fakulteta tehničkih nauka. Biće ponovljeno srednješkolsko gradivo sa posebnim naglaskom na oblasti koje su potrebne za polaganje prijemnog ispita i lakše praćenje fakultetskih predavanja.

U zavisnosti od vrste prijemnog ispita, postoji:

Grupa  “A” – (na prijemnom ispitu polažu samo matematiku) -  P1, P2, P9
Grupa “B” – (na prijemnom ispitu polažu  matematika i test sklonosti)  - P3, P4, P5, P6


GRUPA  “A”

Postoje 2 termina početka kursa za grupu “A”:

02. februar 2019., u 12.00 časova u holu FTN ispred Biblioteke
02. mart 2019., u 12.00 časova u holu FTN ispred Biblioteke


U junu će biti održani dodatni kursevi u zavisnosti od interesovanja. Takođe, poslednje nedelje pred prijemni ispit, biće održani kursevi ponavljanja gradiva sa fondom od 20 časova. Informacije o terminima održavanja kurseva u junu, biće naknadno objavljene.


GRUPA  “B”

U junu poslednje nedelje pred prijemni ispit, biće održan kurs sa fondom od 20 časova.

Cena:
- kurs "A" koji traje 40 časova  je 13.800,00 din., a
- kurs "B" koji traje 20 časova 8.000 din.


Uplatnicu popuniti kao što je dole naznačeno i predati profesoru na početku kursa.

Podaci za uplatnicu:

Svrha uplate: PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI IZ MATEMATIKE
Primalac: FTN (MATEMATIKA); NOVI SAD, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 6
Šifra plaćanja: 189
Račun primaoca: 840-1710666-12
Model: 97
Poziv na broj: 3905301005

Za dodatne informacije možete se informisati od 8.00 do 13.00 časova, na brojeve telefona 021/6350-770 ili 021/485-2280 (sekretarica Lela).