Poseta đaka iz Vrbasa, Subotice i Kovačice Departmanu za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka


14.03.2019. - 12:30 

U četvrtak, 07.03.2019. godine Fakultet tehničkih nauka i Departman za proizvodno mašinstvo posetili su đaci Srednje stručne škole „4 Juli“ iz Vrbasa, Srednje tehničke škole „Ivan Sarić“ iz Subotice i Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice.
Marketing služba Fakulteta tehničkih nauka je upoznala đake sa studijskim programima fakulteta, načinom polaganja prijemnog ispita, bodovanja i upisa na FTN.
Tokom posete đaci su obišli Laboratorije Departmana za proizvodno mašinstvo i upoznali se sa značajnim resursima koji su na raspolaganju studentima na osnovnim i master studijama na studijskom programu Proizvodno mašinstvo, među kojima su: šarpijevo klatno, 3D štampač, mašina za injekciono presovanje plastike sa robotom za manipulaciju i pratećom opremom, CNC fleksibilna tehnološka ćelija, CNC obradni centar za glodanje/bušenje, uređaj za merenje vibracija na ležajevima, prototip mašine za obradu sa paralelnom kinematikom, obradni sistemi za struganje, glodanje, bušenje, oštrenje i brušenje, koordinatna merna mašina, termovizijska kamera, CNC elektroerozivna mašina za upuštanje sa punom elektrodom i dr.
Mladi nastavnici i asistenti sa Departmana za proizvodno mašinstvo su kroz prikaz opreme i oblasti koja se izučava na ovom studijskom programu, pokazali njenu multifunkcionalnost i muldisciplinarnost za primenu u realnoj mašinskoj i automobilskoj industriji i dr.
Pored toga đaci su upoznati sa velikom potrebom privrede za inženjerima proizvodnog mašinstva i ogromnom mogućnošću njihovog zaposlenja, što im garantuje sigurnu budućnost.

Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za sve oblasti na Fakultetu tehničkih nauka možete pronaći na linku sajta Fakulteta.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.