Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na studijski program ARHITEKTURA - školska 2020/21. godina


30.09.2019. - 13:18 

Pripremni časovi za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije arhitekture organizovani su na Departmanu za arhitekturu i urbanizam i počinju 12. oktobra 2019. godine.

Kurs je osmišljen kao priprema za polaganje prijemnog ispita i kao pripremna godina studija, a nastavu drže zaposleni profesori. Cilj je da kroz predavanja kandidati steknu znanja neophodna za studiranje ove zanimljive tehničke i umetničke discipline.

Kandidatima ove pripreme treba da pomognu u sticanju novih i proširenju dosadašnjih znanja o arhitekturi, kako bi sa što više uspeha polagali prijemni ispit koji će se polagati u vidu testa u jednom danu. Pitanja na testu će biti raznovrsna i sastavljena od tema koje će se obrađivati na časovima pripremne nastave i iz zadate literature.

Oblasti iz kojih se održava pripremna nastava i iz kojih će biti pitanja na prijemnom ispitu su sledeće:
1. Arhitektonsko projektovanje;
2. Urbanizam;
3. Geometrija i računari;
4. Savremena arhitektura, istorija i teorija;
5. Umetnost i dizajn u arhitekturi.

Časovi priprema u zimskom semestru počinju 12. oktobra 2019. godine i odvijaće se subotom u terminu od 10 do 13 časova u amfiteatru AH1b na IV spratu nastavnog bloka Fakulteta tehničkih nauka, na Departmanu za arhitekturu i urbanizam. U zimskom semestru (12. oktobra 2019 – 25. januara 2020. godine) planirano je 14 nastavnih jedinica. Neradne subote biće 04. i 11. januar 2020. godine.

Pripremna nastava će se odvijati i u letnjem semestru (22. februara – 06. juna 2020. godine), uz nove teme i predavače kroz 14 novih nastavnih jedinica.  Neradne subote u letnjem semestru će biti 18. april i 2. maj 2020. godine.

Cene pohađanja pripremne nastave su sledeće:
Jedan dolazak (uplata za jednu subotu) 3.500,00 din
Mesec dana (uplata za 4 dolaska) 12.000,00 din
Jedan semestar (uplata za svih 14 dolazaka) 35.000,00 din
Kandidati uplatu mogu izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti na sledeći račun:
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
poziv na broj: 110320
svrha: pripremni časovi – Arhitektura
primalac: FTN, Novi Sad, smer Arhitektura

Kandidati moraju doneti i pokazati dokaz o uplati kursa na početak časa, zbog čega se savetuje da dođu 15 minuta ranije.
PRIPREME NI U KOM SLUČAJU NISU OBEZBEĐENjE UPISA, koji zavisi od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata koje pokažu na prijemnom ispitu. Mole se kandidati da ovo objašnjenje ozbiljno uvaže.

Arhitektura:
1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd 2001.
2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje (ili – 24 sata arhitekture – novo izdanje), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion – Art, Beograd

Opšta kultura:
1. Deretić Jovan, Mitrović L. Marija, Bojović Zlata, Istorija književnosti za 1. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd
2. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 3. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
3. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 4. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
4. V. Galović, B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i strednje stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
5. S. Marinković, Muzička kultura za gimnaziju i stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
6. Galović Vidosava, Istorija umetnosti za 1. i 2. razred likovne i 3. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd
7. Marković Mihailo, Logika za 3. razred gimnazije i pravno-birotehničke škole (2018.g.), Zavod za udžbenike, Beograd
8. Grupa Autora, Sociologija za 3. srednjih stručnih škola i 4. razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd
9. Cvetković Vladimir, Cekić Nenad, Savić Mile, Filozofija za 4. razred gimnazije i stručnih škola, Zavod za udžbenike, Beograd
10. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme, Zavod za udžbenike, Beograd, 1999.
11. Pušić Ljubinko, Grad, društvo, prostor - Sociologija grada, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
12. Justejn Gorder, Sofijin svet, Geopoetika,  Beograd
13. Umberto Eko, Istorija lepote, Plato, Beograd