Pripremna nastava za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn


23.01.2020. - 13:13 

Kurs pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita za upis na studijski program osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn biće organizovan u periodu januar-maj 2020. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Tokom juna 2020. godine biće organizovan intenzivni kurs pripremne nastave. Pripremna nastava obuhvata tematska predavanja, tokom kojih će kandidati biti u prilici da upoznaju različite oblasti scenskog dizajna.

Detaljni plan i program pripremne nastave

18.01.2020.
Slađana Milićević - ŠTA JE TO: scenska arhitekura, tehnika i dizajn?

25.01.2020.
Tatjana Babić - Oko arhitekture: šta je sve arhitektura?

01.02.2020.
Aleksandra Pešterac - Prostor i događaj: scenska arhitektura

08.02.2020.
Jelena Janev - Percepcija i doživljaj scenskog prostora

22.02.2020.
Dragana Pilipović - Prezentacija i čitanje scenskog prostora

29.02.2020.
Daniela Dimitrovska - Prostor u filmu i na televiziji

07.03.2020.
Vladimir Ilić - Kako nastaje scenski prostor: umetnost detalja

14.03.2020.
Luna Šalamon - Istraživanje: telo i pokret u prostoru

21.03.2020.
Sanja Maljković - Pozorišna scena: pozorišta i festivali

28.03.2020.
Darinka Mihajlović - Umetnički život: studija slučaja pozorište

04.04.2020.
Daniela Dimitrovska - Kako nastaje predstava: scenski dizajn u pozorištu

25.04.2020.
Darinka Mihajlović - Kako obući predstavu: kostimografija

09.05.2020.
Dragana Vilotić - Kako radi predstava 1: scena, prostor i tehnike

16.05.2020.
Milica Stojšić - Kako radi predstava 2: scena i svetlo

23.05.2020.
Andrija Pavlović - Kako radi predstava 3: scena i zvuk

30.05.2020.
Mia David - Kako pokazati scenu:manifestacije, izložbe i događaji

Cena pripremne nastave za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn iznosi:

1 dolazak – 1.500,00 din
3 dolaska – 4.000,00 din

Jedan dolazak znači prisustvo na pripremnoj nastavi tokom jednog dana.

Uplata troškova pripremne nastave može se izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti, na račun:

Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
Poziv na broj: 3603400000
Svrha plaćanja: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad


Pribor koji kandidati treba da ponesuna časove pripremne nastave su sveska i olovka.

Mesto održavanja pripremne nastave:
ah4a / 4. sprat / nastavni blok / Departman za arhitekturu i urbanizam / Tematski razgovori

Fotografija: Nemanja Knežević