Predmet: Matematika (17 - ETI01)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz Algebre i Matematičke analize.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći pređeno gradivo iz Algebre i Matematičke analize.
Teorijska nastava (predavanja): Polje realnih i polje kompleksnih brojeva. Polinomi i racionalne funkcije. Matrice i determinante. Sistemi linearnih jednačina. Vektori. Analitička geometrija u R^3. Realne funkcije jedne promenljive-granična vrednost. Diferencijalni račun i primene. Neodređeni integral. Određeni integral. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko-računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Na računskim vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kovačević, I. i dr.Matematička analiza 1 : uvodni pojmovi i granični procesi2007Symbol, Novi SadSrpski jezik
Nikić, J., Čomić, I.Matematika jedan. Deo 12001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grbić T., Likavec S., Lukić T., Pantović J., Sladoje N., Teofanov Lj.Zbirka rešenih zadataka iz Matematike 12014Symbol, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Završni ispit - I deonene35.00
Završni ispit - II deonene35.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Carić dr Biljana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Janjoš Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dragić Đorđe
Asistent

Auditorne vežbe