Master akademske studije / Inženjerstvo tretmana i zaštite voda - TEMPUS
Inženjerstvo tretmana i zaštite voda - TEMPUS

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer tretmana i zaštite voda (Mast. inž. tret. i zašt. vod.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Tretman i zaštita voda: Tehničko-tehnološke nauke; Prirodno-matematičke nauke


Trajanje (god/sem)
2 / 4


Ukupan broj ESPB bodova
120


Fakultet Tehničkih nauka je u saradnji sa Univerzitetom u Firenci (Universita degli studi Firenze – Scuola di Ingegneria) i Univerzitetom u Skoplju (Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Interdisciplinarne studije za Inženjerstvo životne sredine i resursa) u sklopu Tempus DEREL projekta akreditovao studijski program “Inženjerstvo tretmana i zaštite voda”.
Ove školske godine se upisuje treća generacija studenata master programa. ...
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 1220009
Izborna pozicija 2220005
Izborna pozicija 3220005
Izborna pozicija 4221008
Tehnološki procesi u kontroli kvaliteta voda320008

Godina: 1, Semestar: Letnji

Upravljanje sistemima u zaštiti životne sredine230005
Projektovanje i održavanje sistema kontrole kvaliteta u oblasti IZŽS220004
Tehnologije obnovljivih izvora energije220006
Hidrotehnički objekti i sistemi221006
Upravljanje čvrstim otpadom220004

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 1220004
Projektovanje procesa tretmana vode za piće320015
Inženjerstvo održive poljoprivrede302015
Upravljanje rečnim basenima320015
Izborni pozicija 2220004
Stručna praksa000033

Godina: 2, Semestar: Letnji

Projektovanje procesa tretmana otpadnih voda320005
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada00015014
Izrada i odbrana master rada0000715