Predmet: Čisti izvori električne energije (12 - EZ300)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektroenergetski sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2012..

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o postojećim potencijalima za eksploataciju čistih izvora električne energije, kao i principa rada i eksploatacije električnih centrala na ovakve energente, pre svega energije vetra, sunca i vode (male hidroelektrane), ali i energije dobijene iz biomase, geotermalnih izvora i dr. Treba da se detaljno upoznaju o načinima rada, projektovanja, konstruisanja i tehno-ekonomskim aspektima njihove primene, a posebno u svetlu raspoloživih kapaciteta u Vojvodini i Srbiji. Pored toga, predstaviće se i načini uključivanje ovih izvora u postojeći elektro-distributivni sistem, kao i svi problemi i prednosti ovakvog pristupa.
Predmet je koncipiran tako da, zahvaljujući spoju teorijskog i praktičnog pristupa, studentima daje saznanja opštih principa korišćenja čistih energetskih tehnologija za proizvodnju električne energije. Studenti će biti osposobljeni da proračunavaju, koriste i projektuju postrojenja za konverziju obnovljivih izvora u električnu, te da unapređuju mogućnosti njihove primene. Steći će i praktična iskustva u radu sa vetro i solarnim elektranama, kao i sa načinima njihovog priključenja i rada u postojeći elektroenergetski sistem.
Uvod – pojam i vrste čistih izvora energije i mogućnosti konverzije u električnu energiju. Metode estimacije energetskog potencijala država, regija ili određenih lokacija. Pregled raspoloživih softverskih alata. Stanje u globalnoj ekonomiji i karakteristični trendovi. Pregled realizovanih kapaciteta u Evropi, Srbiji i Vojvodini. Konvertori energije sunca, vetra i vode u električnu energiju: teorija, modeli i način funkcionisanja. Karakteristike i izbor električnih generatora u elektranama na vetar. Složene elektrane (farme vetrenjača, Fotonaposke elektrane) – način rada, havarijski režimi, menadžment, povezivanje sa EES. Male hidro elektrane - konstrukcija, upravljanje i priključenje. Primena ostalih obnovljivih izvora- principi rada i mogućnosti primene. Tehno-ekonomske analize primene obnovljivih izvora: načini i analize. Stanje na tržištu i primeri realizovanih elektrana u Srbiji i Evropi.
Nastavne metode uključuju predavanje i aktivno učešće studenata kroz diskusiju na zadate teme, grupni i individualni naučno-istraživački rad, obradu studije slučajeva, itd. Teorijski aspekti i matematički modeli će biti izlagani na predavanjima, dok će praktičan rad i simulacije rada biti rađene u sklopu vežbi. Samostalni rad studenata će biti iskazan kroz izradu projekta/studija slučajeva.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
V.Katić, I.Kapetanović,V.FuštićObnovljivi izvori električne energije2007TEMPUS-JADES, Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Tushar K. Ghosh, Mark A. PrelasEnergy Resources and Systems - Volume 2: Renewable Resources2011Springer, HeidelbergEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dumnić dr Boris
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gecić Marko

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cvetićanin dr Stevan
Docent

Auditorne vežbe