Научно-истраживачки рад


05.02.2013. - 00:00
Сходно досадашњим кадровским могућностима и опремљености Департмана за грађевинарство и геодезију, значајни резултати су постигнути у следећим областима грађевинарства:
• процени стања, санацији и одржавању конструкција,
• развоју и примени савремених грађевинских материјала,
• увођењу европских норми у наше грађевинарство,
• асеизмичком прорачуну конструкција,
• увођењу система управљања грађевинским пројектима,
• анализи стања хидротехничких система и конструкција,
• геотехничким анализама стабилности тла и објеката,
• развоју базе и систематизацији саобраћајне инфраструктуре.

У оквиру научноистраживачког рада на Департману за грађевинарство и геодезију, до сада је реализовано преко 70 научно-истраживачких пројеката и презентовано више од 3000 научних и стручних саопштења у земљи и иностранству.
Научно-истраживачке области:
• материјали у грађевинарству и технологија бетона,
• теорија конструкција,
• конструкције у грађевинарству,
• процена стања и санација конструкција,
• организација и технологија грађења,
• грађевински менаџмент,
• хидротехника,
• геотехника,
• геодезија,
• саобраћајнице.

Тренутно је у току реализација следећих пројеката који се финансирају од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије:
• Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији
• Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у Србији
• Развој система подршке одлучивања за потребе интегралног управљања водним ресурсима на сливу
• Развој хидроинформационог система за праћење и рану најаву суша
• Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова
• Побољшање енергетске ефикасности зграда у Србији и унапређење националних регулативних капацитета за њихову сертификацију
• Техничке и економске мере за повећање ефикасности наводњавања и одводњавања.