Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер геодезије (Дипл. инж. геодез.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Геодетско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

У оквиру студијског модула Геодезија и геоматика студент стиче теоретска и практична знања из области одређивања облика и димензија земље, из области дефинисања и коришћења референтних оквира за представу земљине површине у свакодневној пракси, из области картографских знања, знања у презентацији земљине површине коришћењем савремених геоинформационих технологија и система и знања у примени савремених технологија као што су ласерско скенирање терена, примене различитих сензорских платформи у премеру, сателитских платформи, коришћењу GPS технологије, фотограметрије, даљинске детекције и визуелизације простора....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Булатовић др Владимир
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Рачунарски практикум20114
Алгебра42028
Увод у геодезију22004
Физика20205
Изборни предмет 100004
Изборни страни језик 130003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математичка анализа 142028
Геодезија 121116
Основе геонаука21003
Технике геодетских мерења22004
Увод у информационе технологије у геоматици20216
Изборни предмет 200002
Изборни страни језик30003

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 233007
Геодезија 221115
Општа картографија20204
Информациони системи и базе података20204
Системи и сигнали у геоматици20205
Изборни предмет 300005

Година: 2, Семестар: Летњи

Рачун изравнања20226
Геоинформатика20204
Вероватноћа и математичка статистика22004
Системи аутоматског управљања у геоматици32128
Основе GNSS технологије20204
Фотограметрија20204

Година: 3, Семестар: Зимски

Инжењерска геодезија22026
Моделирање и симулација система 120204
Дигитални модели терена20306
Геоинформациони системи20204
Нумерички алгоритми и нумерички софтвер20114
Изборни предмет 400006

Година: 3, Семестар: Летњи

Методе оптимизације31026
Комасација21014
Инжењерска геодезија 232106
Дистрибуирани системи у геоматици21104
Катастар22015
Изборни предмет 500005

Година: 4, Семестар: Зимски

Детекција објеката подземне инфраструктуре30306
Увод у даљинску детекцију и рачунарску обраду слике30306
Изборни предмет 632005
Изборни предмет 732006
Изборни предмет 832005
Стручна пракса- пројекат00033

Година: 4, Семестар: Летњи

Виша геодезија30305
Интегрисани системи премера30215
Изборни предмет 923004
Завршни - бечелор рад000915