Subject:  (22 - EAI003)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:Applied Computer Science and Informatics
InterdisciplinaryNo
ECTS6
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 15.09.2020..

Osposobljavanje studenta za praktičnu primenu tehnika, metoda i alata za odgovarajuće procese rada u mašinskom učenju (Machine Learning Workflows).
Student je upoznat sa procesima rada u mašinskom učenju (Machine Learning Workflows). Student je obučen da kreira procese rada mašinskog učenja i da upotrebljava odgovarajuće tehnike, okruženja i alate za njihovu podršku.
Akcenat predmeta je na novoj paradigmi u razvoju softvera u kojoj se problemi rešavaju pomoću mašinskog učenja i gde je akcenat na formiranju skupa podataka, umesto na pisanju softverskog koda (Software 2.0). Predmet će predstaviti alate i okruženja za podršku sledećih procesa rada u mašinskom učenju (Machine Learning Workflows): (1) Prikupljanje zahteva (2) Prikupljanje podataka (3) Čišćenje podataka (4) Označavanje podataka (5) Inženjering karakteristika (6) Treniranje modela (7) Evaluacija modela (8) Primena modela (9) Monitoring modela. Automatizovana, procesno-orijentisana (DataOps) metodologija za poboljšanje kvaliteta i minimizaciju trajanja ciklusa analize podataka. Primena modela mašinskog učenja u BigData scenarijima. Računarske i laboratorijske vežbe koje prate ovaj kurs su osmišljene na takav način da kroz praktičan rad sa postojećim softverskim alatima za trening standardnih prediktivnih modela mašinkog i dubokog učenja (Scikit-Learn, Keras/TensorFlow ), praktično primene teorijske koncepte koji će biti obrađivani na predavanjima. Neizostavni deo predmeta je samostalni studentski projekat, gde je ideja da student samostalno, uz konsultacije sa predavačima, odabere problem iz oblasti mašinskog učenja na kome će demonstrirati celokupan proces rada u mašinskom učenju. Po završetku projekta, student prezentuje svoje istraživanje u okviru izveštaja.
Predavanja se izvode uz prateće prezentacije. Praćena su računarskim vežbama koje će se oslanjati na programski jezik Python i druga odgovarajuća programska okruženja. Aktivno učenje kroz projekat i istraživanje relevantnih naučnih publikacija uz redovne konsultacije. Rad na realnim problemima iz oblasti mašinskog učenja
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Andriy BurkovMachine Learning Engineer2020True Positive Inc.English
Aurelien GeronHands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and Tensorflow, 2nd Edition2019O'Reilly Media Inc.English
Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. HallData Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques2011ElsevierEnglish
Hannes Hapke and Catherine NelsonBuilding Machine Learning Pipelines2020O‘Reilly Media, Inc.English
David Sweenor, Steven Hillion, Dev Kannabiran, Thomas Hill and Michael O‘ConnelML Ops: Operationalizing Data Science2020O‘Reilly Media, Inc.English
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
ProjectYesYes50.00
HomeworkYesYes20.00
Oral part of the examNoYes30.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Kovačević Aleksandar
Full Professor

Lectures
Missing picture!

Slivka Jelena
Associate Professor

Lectures
Missing picture!

Vrbaški Dunja
Assistant Professor

Lectures
Missing picture!

Vidaković Dragan
Assistant - Master

Computational classes
Missing picture!

Grujić Glorija-Katarina
Assistant - Master

Computational classes
Missing picture!

Prokić Simona
Assistant - Master

Computational classes