Predmet: Inženjerske komunikacije, logistika i intelektualna svojina (12 - EIIKL)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastElektrična merenja
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Sticanje neophodnog znanja iz oblasti inženjerskih komunikacija i logistike i njima pripadajućih oblasti, kao uslova za efektno i efikasno poslovanje organizacije. Sticanje osnovnih znanja iz oblasti intelektualne svojine i zaštite intelektualne svojine.
Savremeno funkcionisanje poslovnih sistema počiva na savremenim metodama i postupcima, odnosno na primeni sistemskog i procesnog pristupa u projektovanju i vođenju organizacije. U tome značajnu ulogu imaju inženjerske komunikacije, kao osnovni mehanizam sporazumevanja, a takođe i logistika, kao podrška procesima organizacije da bi ona postigla definisane ciljeve s optimalnim korišćenjem resursa. Savremeno poslovanje i učešće na tržištu zahteva primenu savremenih metoda i postupaka za odgovarajuću zaštitu intelektualne svojine. Studenti će biti osposobljeni da prepoznaju potrebu i metode zaštite intelektualne svojine u oblasti svog rada i da učestvuju u odgovarajućim postupcima u svrhu zaštite intelektualne svojine.
Pojmovi komunikacija. Komunikacioni sistemi. Poruka i informacija. Količina informacija. Obeležja informacije. Izvor informacija. Prenos poruke. Svrha i zadaci prenosa poruke. Modeli komunikacionih sistema. Prijem i korišćenje poruka. Čuvanje poruka. Smetnje u komunikacijama. Metode i postupci komunikacija. Komunikacije u organizaciji. Vidovi inženjerskih komunikacija. Pojam, mesto i uloga logistike. Logistika inženjera procesima stvaranja i korišćenja proizvoda. Kadar i organizacija logistike. Logistika nabavke. Logistika unutrašnjeg transporta. Logistika skladištenja. Logistika prodaje. Logistika pakovanja i isporuke proizvoda. Logistika održavanja opreme. Logistika servisa. Logistika u procesu postkorišćenja proizvoda. Logistika sistema zaštite. Osnovi naučnog rada, sistem naučnih i tehnoloških informacija, intelektualna i industrijska svojina, kao segmenti logistike. Ostali delovi logistike inženjera. Pojam intelektualne svojine. Pojam zaštite intelektualne svojine. Međunarodna i nacionalna zakonska regulativa u oblasti intelektualne svojine.
Predavanja. Auditorne vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mile PešaljevićInženjerske komunikacije i logistika1996FTN Novi SadEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prezentacijadada10.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Spasić-Jokić dr Vesna
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pjevalica dr Nebojša
Redovni profesor

Predavanja