Predmet: Evropsko i međunarodno privredno i poslovno pravo (06 - MBA307)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2003..

Upoznavanje sa osnovnim pravnim intitutima od značaja za poslovno pravo i međunarodni promet roba i usluga. Savladavanje osnovnih odnosa između nacionalnog prava i međunarodnog privrednog prava sa posebnim akcentom na pravo Evropske Unije u ovoj oblasti.
Sticanje osnovnih znanja o statusu i organizaciji privrednih društava u zemlji i Evropskoj Uniji kao i pravom unifikacije međunarodne kupoprodaje što omogućuje primenu ovih instituta u praksi.
1. Statusi organizacija privrednih društava: a) opšti deo: osnovni pojmovi za određenje privrednih društava i njihov značaj, b) posebni deo: pravni status svih oblika privrednih društva (ortačko, komanditno, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. 2. Harmonizovano pravo privrednih društava u Evropskoj Uniji: a) osnovne slobode EU Acquis-a, b) principi EU Acquis-a (sloboda osnivanja kompanija i pružanja usluga i nacionalni principa), c) novi oblici privrednih društava u Evropskoj Uniji prema pravnom okviru kompanijskog prava (EU uputstva) 3. Međunarodno ugovorno pravo sa posebnim osvrtom na međunarodnu kupoprodaju: a) osnovni pojmovi ugovornog prava, b) kupoprodajni ugovor, c) Konvencija Ujedinjenih Nacija o međunarodnoj prodaji robe - Bečka konvencija. 4. Pravo međunarodnih plaćanja: a) bankarske doznake, b) akreditivi i inkasa, c) bankarske garancije.
Ex-catedra kada se studenti upoznaju sa novim pojmovima i institutima i Sokratovski metod: interakcija između predavača i studenata u formi razgovora po pređenim metodskim jedinicama sa analizom konkretnih problema. Video prezentacije, pisanje eseja i seminarskih radova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mirko VasiljevićKompanijsko pravo, pravo privrednih društava Srbije i EU2007Službeni glasnik, BeogradSrpski jezik
Vilus, Carić, Šogorov, ĐurđevMeđunarodno poslovno pravo2012Pravni fakultet Novi SadSrpski jezik
Bunčić SonjaPravni položaj banke2007Poslovni biro SB, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraThe European Company - All over Europe, a state by state account of the introduction of the European Company2004De Gruyter Recht, BerlinEngleski
Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon, John A. SpanagleMeđunarodni trgovački poslovi1998Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, HrvatskaSrpski jezik
Vilus JelenaKonvencija Ujedinjenih Nacija o međunarodnoj prodaji robe1989Pravni fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bunčić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mrkšić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bunčić dr Sonja
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mrkšić dr Dragan
Redovni profesor

Auditorne vežbe