Predmet: Upravljanje ljudskim resursima u ekonomiji znanja (06 - MBA309)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2003..

Cilj predmeta je usmeren na upoznavanje studenata sa savremenim pristupima upravljanju ljudskim resursima i promenjenom ulogom pojedinca u uslovima stvaranja učećih organizacija i ekonomije znanja. Ljudski kapital čini osnovu uspešnosti organizacija, posebno u uslovima stalnih i nepredvidivih promena. Značaj sagledavanja potencijala pojedinaca, sposobnosti, osobina ličnosti, motivacije i posebno znanja, predstavlja osnovu za upravljanje ljudskim resursima i razvoj zaposlenih, a time i razvoj organizacije. Takođe, cilj je i upoznavanje sa osnovnim personalnim preduslovima za stvaranje poželjnog organizacionog ponašanja i usklađivanja ciljeva organizacije sa ciljevima zaposlenih.
Formiranje znanja i stavova kojima bi se stvorili preduslovi za stvaranje korisnih znanja upotrebljivih u realnosti. Upravljanje ljudskim resursima se u našim organizacijama prepoznaje kao najslabiji segment upravljanja, a segment koji ima najvaće potencijale. Praktična znanja i veštine usvojena na predmetu predstavljaju osnovu za stvaranje koncepta upravljanja i razvoja ljudskih resursa u ekonomiji znanja.
Planiranje ljudskih resursa; Regrutovanje i selekcija; Socijalizacija i razvoj zaposlenih; Motivisanje i procena uspešnosti; Predupređenje konflikata; Stvaranje timskog učinka; Prevazilaženje stresa na poslu; Osnovni koncept ekonomije znanja i karakteristike radnika znanja; Metode i tehnike za kreiranje motivacionih strategija u ekonomiji znanja.
Nastava se izvodi interaktivno, uz aktivno učešće studenata u procesu nastave. Broj vežbi, studija slučajeva, praktičnih zadataka je povećan, sa ciljem da se teorijski pristupi praktično približe studentima i omogući lakše usvajanje.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Rene Tissen, Frank Lekanne DeprezValue-Based Knowledge Management1998Pearson EducationEngleski
Rene Tissen J., Daniel Andriessen, Frank R.E., Lekanne DeprezThe Knowledge Divident - creating high performance companies through value-based management2000Pearson EducationEngleski
Lekanne Deprez, Frank R.E., Rene J. TissenZero Space. Moving Beyond Organizational limits2002Pearson EducationEngleski
Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M.Human Resource Management2006McGraw-Hill/Irvin, New YorkEngleski
Beardwell, I., Holden, L., Claydon, T.,Human Resource Management2004Prentice Hall, Harlow, EnglandEngleski
Bowin, R.B., Harvey, D.,Human Resources Management2001Prentice Hall, New Jersey, USAEngleski
Ivancevich, J.M.Human Resource Management2007McHraw-Hill/Irvin, New York, USAEngleski
Grubić-Nešić LeposavaRazvoj ljudskih resursa2005AB Print, Novi SadSrpski jezik
Bahtijarević-Šiber F.Menadžment ljudskih potencijala1999Golden marketingSrpski jezik
Hiam, A.,Motivational Management2003Amacom, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grubić-Nešić dr Leposava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćelić dr Đorđe
Docent

Auditorne vežbe