O studijskom programu


29.05.2014. - 11:50 

Studije građevinarstva na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehnikih nauka u Novom Sadu podeljene su na tri stepena. Nastavni plan je koncipiran tako da prati savremene tendencije u oblasti građevinarstva, pa su ugrađeni osnovni principi i okviri shodno evropskom obrazovnom prostoru.

Prvi stepen studija - osnovne akademske studije za sticanje zvanja diplomirani inženjer građevinarstva traju 4 godine (240 ESPB), i to prve tri godine su zajedničke, dok se u četvrtoj, studenti shodno svojim afinitetima, opredeljuju za jedan od smerova:

   Konstrukcije
   Hidrotehnika
   Putevi, železnice i aerodromi

Drugi stepen studija - master akademske studije, za sticanje zvanja master inženjera građevinarstva (60 ESPB) izvodi se na master studijama, a studenti se shodno svojim afinitetima, opredeljuju za jedan od smerova:

   Konstrukcije
   Hidrotehnika
   Putevi, železnice i aerodromi
   Organizacija i tehnologija građenja

Treći stepen studija - doktorske studije za sticanje zvanja doktor tehničkih nauka građevinarstva (180 ESPB) traju 3 godine, i studenti se shodno svojim afinitetima, opredeljuju za izborne predmete.

Nakon završenih master akademskih studija građevinarstva, studenti se mogu upisati i na specijalističke akademske studije „Energetska efikasnost u zgradarstvu“, u trajanju od 3 godine (180 ESPB).

U toku studija, na studijskom programu građevinarstvo, u zavisnosti od završenog stepena obrazovanja, izborom jednog od modula kroz obavezne i izborne predmete, studenti stiču znanja i osposobljavaju se za: projektovanje, izgradnju, upravljanje projektima, nadzor, monitoring, održavanje, sanaciju i revitalizaciju građevinskih objekata i sistema:
•    Objekti visokogradnje (stambene, poslovne, javne zgrade, industrijske i sportske hale),
•    Inženjerski objekti (rezervoari, silosi i bunkeri),
•    Hidrotehnički objekti i sistemi i
•    Saobraćajnice i objekti na saobraćajnicama (mostovi, propusti i potporni zidovi).

Diplomirani studenti Departmana za građevinarstvo uspešno rade u zemlji i na svim kontinentima, kao odgovorni projektanti i izvođači radova, rukovodioci projekata i građevinskih kompanija, rukovodioci tehnoloških procesa proizvodnje u fabrikama i pogonima građevinskih materijala i elemenata, u inspekcijskim službama, opštinskim upravama za urbanističke i komunalne poslove, agencijama za trgovinu nekretninama itd. Karakteristično je za diplomirane studente Departmana za građevinarstvo da se kontakt sa profesorima i saradnicima ne završava danom diplomiranja, već se zajednički rad nastavlja, kroz stručne savete i zajedničko rešavanje kompleksnih zadataka savremenog građevinarstva.

Savremena nastava iz oblasti građevinarstva ne može se zamisliti bez dobro opremljenih laboratorija u kojima studenti stiču praktična znanja iz oblasti građevinskih materijala i konstrukcija, geologije, geomehanike i geodezije. Osim laboratorijskih vežbi za osnovne i master studije, na Departmanu se organizuju i naučno-istraživačka ispitivanja u okviru doktorskih diseracija i naučnih projekata, čiji rezultati se implementiraju u privredu.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Na studijskom programu za građevinarstvo obrazuju se inženjeri za oblast projektovanja, izgradnje i upravljanja (praćenje stanja, održavanja, sanacije i revitalizacije) građevinskih objekata i sistema.
Tu spadaju objekti visokogradnje (stambene i poslovne zgrade, industrijske i sportske hale...), inženjerski objekti (rezervoari, silosi i bunkeri), hidrotehnički objekti i sistemi i objekti na saobraćajnicama (mostovi, propusti, potporni zidovi,  saobraćajnice).
Diplomirani građevinski inženjeri mogu da rade u širokom spektru preduzeća za projektovanje, izgradnju i upravljanje građevinskim objektima i sistemima, kao rukuvodioci tehnoloških procesa proizvodnje u fabrikama i pogonima betonskih elemenata, industriji građevinskog materijala, inspekcijskim službama, upravama za urbanističke i komunalne poslove, agencijama za trgovinu nekretninama itd.
Spektar mogućeg angažovanja budućih diplomiranih građevinskih inženjera je širok i postoji velika potražnja ovog profila na tržištu rada.