Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер машинства (Маст. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
62 

Обезбеђивање енергије, поред очувања животне средине, представља, не само један од централних текућих проблема данашњег света, већ и суштински фактор развоја и опстанка цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Томић др Младен
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Конструисање у енергетици и процесној техници312006
Примењена аутоматизација у индустрији311015
Изборни предмет 11000006
Изборни предмет 12000005
Изборни предмет 13000005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 14000006
Изборни предмет 15000004
Стручна пракса000033
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада0008013
Израда и одбрана мастер рада000079