Na funkciji: Sekretar departmana


ZvanjeOdDo
Radmila MedićAdministrativno tehnički sekretar01.04.2013.Departman za građevinarstvo i geodeziju20130401