ЦЕВАС-ов дебатни научни клуб ЦНК
ЦНК-а је планиран као кружок у оквиру ког би се структурално и методолошки анализирали научни радови, и то они који су направили највеће помаке у областима на које се односе, по питању цитираности или ширег научног, технолошког или друштвеног импакта.

Модератор ЦНК-а је проф. др Ивана Ковачић. Ивана Ковачић је објавила више десетина радова у часописима са SCI листе, доминантно М21 категорије, и уредник је у часописима Journal of Sound and Vibration (Elsevier) и Meccanica (Springer).
С обзиром да ће ЦНК имати мултидисциплинарни карактер, предвиђено је позивање и госта-модератора из области на коју се анализирани научни рад директно односи.

Избор рада за анализу ће бити објављен неколико недеља пре одржавања, уз постављање конкретних питања везаних за рад на које потенцијални учесници треба да покушају да одговоре самостално, пре одржавања ЦНК-а, а о којима ће се затим на ЦНК-а дискутовати.

Верујемо да би едукација младих истраживача кроз ЦНК-а и рад на изградњи и подизању нивоа њихових вештина разумевања, анализе и писања научних радова ишли у прилог побољшања продукције квалитетних научних радова наших истраживача. Осим тога, многи светски универзитети едукују своје истраживаче управо кроз радионице или кружоке овог типа.

Како је ЦЕВАС формална јединица ФТН-а, за ову активност смо добили одобрење и подршку Управе ФТН-а и Ректорског колегијума  УНС-а.

Тренутно нема података