Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Желимир Ферко (SE 17/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Специјалистичке струковне студије
Тема:Примена ГПОН технологије у приступним мрежама
Тема (Eng):GPON Technology Implementation in Access Network
Датум одбране:13.12.2023. 14:15
Место одбране:NT125 - НТП-125
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторЖивко Бојовић
Ванредни професор
ЧланБранко Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Борко Раковић (PI 16/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Правни и економски аспекти спољнотрговинског пословања са освртом на пословање компанија у слободним зонама у Републици Србији
Тема (Eng):Legal and Economic aspects of Foreign Trade Business with Overview to Operations of Companies in Free zones in Republic of Serbia
Датум одбране:11.12.2023. 14:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент
 
Студент:Стефан Кандић (SW 73/2017)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Произвољни неуронски пренос стила у реалном времену
Тема (Eng):Arbitrary neural style transfer in real time
Датум одбране:06.12.2023. 16:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Тамара Савић (GI 82/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена фотоманипулације за израду насловне странице за бајку “Палчица”
Тема (Eng):The process of creating a cover page for the book Thumbelina using photo manipulation
Датум одбране:05.12.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланБојан Бањанин
Доцент
 
Студент:Бојан Брдаревић (PR 156/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена ДевОпс парадигме за постављање Wеб апликације коришћењем АWС ЕКС-а
Тема (Eng):Employing the DevOps paradigm for deploying a Web application using AWS EKS
Датум одбране:01.12.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторЕрвин Варга
Ванредни професор
ЧланАлександар Селаков
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Крстић (PR 116/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дистрибуирани крипто портфолио сервис
Тема (Eng):Distributed crypto portfolio service
Датум одбране:01.12.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторЕрвин Варга
Ванредни професор
ЧланАлександар Селаков
Ванредни професор
 
Студент:Марија Јовановић (PR 155/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа МПЦ криптографске технике
Тема (Eng):Analysis of the MPC cryptographic technique
Датум одбране:01.12.2023. 15:00
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторДарко Чапко
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Урош Тешић (PR 89/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Употреба Прооф оф Стаке алгоритма у Етхереум-у
Тема (Eng):Using Proof of Stake algorithm in Ethereum
Датум одбране:01.12.2023. 14:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Урош Петров (PR 46/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Миграција сервера на клауд системе
Тема (Eng):Migration of servers to Cloud
Датум одбране:01.12.2023. 14:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Анђела Радишић (O2 24/2021)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и имплементација књиге поља у облику геопортала
Тема (Eng):ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF THE FIELD BOOK IN THE FORM OF A GEOPORTAL
Датум одбране:01.12.2023. 13:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторДушан Јовановић
Ванредни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Михајло Живковић (IN 16/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:REST и GraphQL приступи развоју АПИ-ја
Тема (Eng):REST and GraphQL approach for API design
Датум одбране:30.11.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланМилош Симић
Доцент
 
Студент:Алберт Макан (R2 21/2022)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПЛАТФОРМА ЗА КОНТРОЛУ ВЕРЗИЈА И САРАДЊУ ЗАСНОВАНА НА AWS УСЛУГАМА
Тема (Eng):VERSION CONTROL AND COLLABORATION PLATFORM BASED ON AWS SERVICES
Датум одбране:30.11.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланДанијела Боберић Крстићев
Ванредни професор
 
Студент:Теодора Маруна (E2 63/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Цхатбот у области медицине базиран на енкодер-декодер архитектури
Тема (Eng):Medical chatbot based on encoder-decoder architecture
Датум одбране:29.11.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Ана Граховац (E2 72/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција дужине боравка паса и мачака у прихватилишту за животиње
Тема (Eng):Predicting length of stay of cats and dogs in animal shelter
Датум одбране:29.11.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Ненад Стефановић (GG 33/2015)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда геопортала модерних транспортних мрежа (железничка и путна мрежа)
Тема (Eng):Creation of a geoportal of modern transport networks (railway and road network)
Датум одбране:29.11.2023. 12:30
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланИгор Русковски
Асистент-мастер
 
Студент:Наталија Станојев (E2 34/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Реализација Линукс руковаоца за надгледање временске синхронизације између више система на једној платформи у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):Implementation of Linux driver for Time Synchronization Monitoring in automotive industry
Датум одбране:28.11.2023. 13:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникИван Каштелан
Ванредни професор
МенторВладимир Маринковић
Доцент
ЧланБранко Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Ана Рашић (E1 39/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Обрада и анализа сателитских видео снимака
Тема (Eng):Processing and analysis of satellite videos
Датум одбране:28.11.2023. 12:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникЖељен Трповски
Редовни професор
МенторБранко Бркљач
Ванредни професор
ЧланВладимир Маринковић
Доцент
 
Студент:Соња Недић (V2 1/2021)
Студијски програм:Математика у техници (II годишњи)
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Конвексно програмирање и примена на портфолио инвестиционих фондова у условима пермакризе
Тема (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Датум одбране:28.11.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Редовни професор
МенторНебојша Ралевић
Редовни професор
ЧланВладимир Илић
Доцент
 
Студент:Саша Талоши (E2 44/2017)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Децентрализовано усаглашавање системских сатова у чворовима ад-хок бежичне мреже
Тема (Eng):Decentralized clock synchronization of nodes in wireless ad hoc networks
Датум одбране:16.11.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторМилан Рапаић
Редовни професор
ЧланДејан Вукобратовић
Редовни професор