Predmet: Teorija algoritama (17 - IFE211)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za primenjene računarske nauke
Program predmeta

Program se primenjuje od 16.05.2014..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnovi programiranja i programskih jezikadane

Predmeti kojima je preduslov predmet Teorija algoritama

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Napredno programiranje i programski jezicidada
Baze podataka 1dada
Obrazovni cilj predmeta je razvoj algoritamske kulture savremenog inženjera, kao važnog činioca opšte inženjerske kulture. Konkretni obrazovni ciljevi su osposobljavanje studenata za a) razumevanje osnovnih pojmova iz oblasti teorije algoritama i računarske složenosti, b) određivanje algoritamske težine problema, c) odabir algoritamskih postupaka koji su adekvatni težini rešavanog problema i d) primenu odgovarajućih algoritama u rešavanju problema od interesa.
Osnovna stečena znanja su razumevanje i određivanje algoritamske težine problema i kompleksnosti algoritma, kao i sposobnost za samostalno algoritamsko rešavanje inženjerskih problema od interesa.
Uvod u teoriju algoritama i računarske složenosti. Određivanje algoritamske težine problema. Redukcije među problemima. Asimptotska notacija, vremenska i prostorna kompleksnost. Osnovne klase kompleksnosti. Vrste algoritama. Pohlepni algoritmi, algoritmi tipa podeli-pa-reši, pretraga u dubinu i širinu, dinamičko programiranje, algoritmi ograničenog grananja. Randomizovani i probabilistički algoritmi. Parametrizovani i aproksimativni algoritmi. Algoritamske heuristike i meta-heuristike. Matematičko programiranje. Algoritmi za rešavanje problema sa jednim i više ciljeva optimizacije. Paralelni i distribuirani algoritmi.
Predavanja. Auditorne i računarske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se studenti upoznaju sa opštim algoritamskim postupcima, koji su adekvatni rešavanju problema različitih algoritamskih težina. Izlaganja na predavanjima su praćena odgovarajućim primerima na auditornim i računarskim vežbama, koja doprinose razumevanju gradiva. Pored predavanja i vežbi, redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Christos H. PapadimitriouComputational Complexity1995Addison Wesley LongmanEngleski
G. Ausiello, P. Crescenzi, V. Kann, Marchetti-sp, Giorgio Gambosi, Alberto M. SpaccamelaComplexity and Approximation: Combinatorial Optimization Problems and Their Approximability Properties1999SpringerEngleski
Cormen, T.H. et al.Introduction to Algorithms2009MIT Press, CambridgeEngleski
Zbigniew Michalewicz, David B. FogelHow to Solve It: Modern Heuristics2010Springer, 2nd Rev&Ext. editionEngleski
R. Sedgewick, K. WayneAlgorithms (4th Edition)2011Pearson Education, Inc.Engleski
Kozen, Dexter, CTheory of computation2006SpringerEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada30.00
Složeni oblici vežbidada20.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dragan dr Dinu
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Veljko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Ivković Vladimir
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Todorović Nikola
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Simić Svetislav
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Jovanović Jovana
Asistent

Računarske vežbe