Predmet: Motori SUS (06 - M2403A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMotori sus
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje širokih i produbljenih znanja i veština iz oblasti Motora sa unutrašnjim sagorevanjem (Motora SUS)
Sposobnost samostalnog i kreativnog korišćenja stečenih znanja i veština, rešavanja specijalnih i nerutinskih problema i razmevanje novih tendencija u razvoju motorske industrije
Definicija, istorijat i podela motora SUS. Teorijski ciklusi motora: oto, dizel, kombinovanih-analiza i poređenje. Poluteorijski ciklusi. Analiza stvarnih ciklusa i izbor parametara proračunskog ciklusa. Proces izmene radne materije 4-taktnih motora sa usisavanjem i natpunjenjem i specifičnosti 2-taktnih motora. Proces sabijanja. Proces sagorevanja. Proces širenja. Analiza indikatorskih pokazatelja motora: srednji indikatorski pritisak, indikatorska snaga, specifična indikatorska potrošnja goriva, indikatorski stepen iskorišćenja i stepen dobrote stvarnog ciklusa. Analiza efektivnih pokazatelja motora: srednji efektivni pritisak, efektivna snaga, mehanički gubici, specifična efektivna potrošnja goriva i efektivni stepen iskorišćenja. Forsažni pokazatelji motora: litarska i specifična snaga. Toplotni bilans. Ostvarivanje smeše i analize procesa sagorevanja kod oto i dizel motora. Faze normalnog toka sagorevanja. Oblici nenormalnog sagorevanja. Formiranje prostora za sagorevanje kod oto i dezel motora. Pogonske karakteristike motora: analza brzinskih, opterećenja, propelernih, kombinovanih, reglažnih i ostalih karakteristika.
Predavanja, računske i laboratorijske vežbe, konsultacije. Usmeno izlaganje materije na predavanjima,praćeno Predavanje, računske i laboratorijske bežbe, konsultacije. Usmeno izlaganje materije na predavanjima, praćeno odgovarajućim slikama, dijagramima i šemama projektovanim na platno pomoću PC računara i bim-a ili eventualno pomoću grafoskopa. Računske vežbe su pokazne, a laboratorijske vežbe se izvode na probnim stolovima za ispitivanje motora SUS i sa odgovarajućom laboratorijskom opremom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
T.Torović,Ž.AntonićOsnovi motora SUS1997Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M. ŽivkovićMotori sa unutrašnjim sagorevanjem1976Mašinski fakultet BeogradSrpski jezik
D.Radonjić, R.PešićToplotni proračun motora SUS1996Mašinski fakultet , KragujevacSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada15.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dorić dr Jovan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dorić dr Jovan
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vujičić Luka
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe