Колоквијум


11.12.2019. - 08:35 
Колоквијум из Механике I (задатак из носача) ће се одржати у понедељак, 23.12.2019. од 10.15h у учионици 203 у термину предавања.
Студенти са собом треба да понесу индекс, дволисницу, хемијске оловке у боји и лењире.