Одлагање часова вежби


28.12.2019. - 09:36 
На основу писменог захтева 62 студента за одлагањем часова вежби из Механике I предвиђених за 8.1.2020., ови часови се неће одржати. Термин одраде ће бити накнадно објављен.