Термин усменог испита 15.6.2020.


14.06.2020. - 13:56 
Сатница усменог испита 15.6.2020. је померена са 13h на 15h. Погледати документ са резултатима писемног дела испита.