Predmet: Arhitektura računara (12 - SE0014)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 02.11.2012..

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima računarske arhitekture, principima rada, strukturnom organizacijom računara i načinima njegove implementacije.
Poznavanje osnovnih delova računara, principa rada i nivoa organizacije, sposobnost procene efikasnosti upotrebe različitih računarskih implementacija u određene svrhe, sposobnost razlikovanja računarskih sistema na osnovu njihovih parametara, sposobnost praktične primene stečenih znanja.
Uvod u arhitekturu računara (osnovni pojmovi, kratka istorija i evolucija, računarske vrste); Organizacija računarskih sistema (procesori, primarna i sekundarna memorija, U/I); Digitalna logika (Bulova algrebra, osnovna logička kola, memorija, čipovi i magistrale sa primerima); Mikroarhitektura (načini implementacije sa primerima); Arhitektura skupa mašinskih instrukcija (tipovi podataka, formati instrukcija, adresiranje, tipovi instrukcija, kontrola toka, primeri); Operativni sistem računara (virtuelna memorija i U/I instrukcije, primeri operativnih sistema); Asemblerski jezik (osnovni pojmovi, makroi, proces asembliranja, linkovanje i učitavanje); Arhitekture paralelnih računara (paralelizam na čipu, koprocesori, multiprocesori, multikompjuteri sa razmenom poruka)
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A. S. Tanenbaum, T. AustinStructured Computer Organization, 6th edition2012Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Živanov dr Žarko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Savić dr Goran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dalčeković Nikola
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Nejgebauer mr Ivan
Predavač

Računarske vežbe