Predmet: Programski prevodioci (12 - SE0034)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.11.2012..

Upoznavanje studenata sa principima rada kompajlera, konceptima prevođenja sa jednog programskog jezika na drugi, alatima za njihovo pravljenje i načinom njihove implementacije. Ovladavanje pravljenjem kompajlera na početničkom nivou.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje principe rada kompajlera; poznaje faze kompajliranja; koristi tehnike prevođenja sa jednog jezika na drugi; rukuje alate za generisane kompajlera i pravi skenere, parsere i jednostavne kompajlere.
Zadatak kompajlera: faze kompajliranja; Vrste programskih jezika i kompajlera: LL i LR kompajleri, top down i bottom up kompajleri; Formalni jezici: gramatike, BNF i automati; Leksička analiza: generator skenera, regularni izrazi; Sintaksna analiza: teorija parsiranja, generator parsera, rukovanje greškama; Upravljanje memorijom i tabela simbola: organizacija memorije, implementacija tabele simbola, opseg vidljivosti; Tipovi: mehanizam tipova i provera tipova; Semantička analiza: opis i analiza semantike programskog koda; Vrste i reprezentacija međukoda: sintaksno stablo, postfiksna notacija, troadresni kod; Generisanje koda; Optimizacija (među)koda: osnovne vrste analize programa i optimizacije; Interpreteri i interpretacija međukoda.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa računarskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey UllmanCompilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition), (Dragon`s book)2006Addison-Wesley, Reading, MassachusettsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Suvajdžin Rakić dr Zorica
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Anđelić Stefan

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Đukić Vojislav
Asistent

Računarske vežbe