Распоред наставе за зимски семестар 2020/2021


16.09.2020. - 09:58 
Молимо изаберите СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (у изабраном пдф документу су сви распореди предавања за одабрани студијски програм).

Посебну пажњу обратити на колону Учионица, уколико се настава изводи на ФТН писаће конкретна просторија (нпр. 101) у супротном настава се одвија преко е-сервиса за учење на даљину.